Kutistaako pornon katsominen aivoja?

Toiminnallisessa magneettikuvauksessa havaittiin, että pornon katsominen aktivoi aivojuovion (striatum) vasenta aivokuorukkaa (putamen).

Ihmiskunnan seksuaalisuus on aivan uudessa tilanteessa, kun kaikki tieto­koneen omistavat voivat Internetin avulla katsoa kotonaan pornoa maksutta rajattomasti. Amerikkalaisen väestötutkimuksen mukaan lähes 70 prosenttia miehistä ja 40 prosenttia naisista katsoo netissä pornoa joka kuukausi, ja arviolta puolet kaikesta Internet-liikenteestä liittyy seksiin.

Saksalainen ryhmä pyrki selvittämään onko pornon kulutuksella yhteyttä aivojen rakenteeseen ja toimintaan. Koehenkilöinä oli 64 vapaaehtoista 21–45-vuotiasta miestä, joilla ei ollut psykiatrisia tai ruumiillisia sairauksia.

Tutkittavien pornon kulutus tunteina viikossa ja kulutuksen kesto vuosina selvitettiin kyselyllä, ja samalla kartoitettiin haastattelumittareilla mahdollisia netti- ja seksiriippuvuuden oireita. Tutkittaville tehtiin aivojen 3T-magneettikuvaus ja sarja aivojen aktivaatiota mittaavia toiminnallisia magneettikuvauksia, joissa ärsykkeinä oli joko 60 pornokuvaa tai 60 liikuntaa esittävää kuvaa.

Toiminnallisessa magneettikuvauksessa havaittiin, että pornon katsominen aktivoi aivojuovion (striatum) vasenta aivokuorukkaa (putamen). Aktivaatio oli sitä vähäisempää mitä enemmän tutkittava oli kuluttanut pornoa (p < 0,001).

Rakenteellisessa kuvauksessa havaittiin, että oikean häntätumakkeen (caudatus) harmaan aineen määrä oli sitä pienempi, mitä enemmän tutkittava oli kuluttanut pornoa (p < 0,001). Lisäksi todettiin, että runsaasti pornoa kuluttavilla oikean häntätumakkeen yhteydet aivojen vasemmalle dorsolateraaliselle etuaivokuorelle olivat tavanomaista heikommat. Tulokset eivät muuttuneet, kun analyysissa huomioitiin netti- ja seksiriippuvuuden oireet.

Pornon katsominen saattaa aiheuttaa riippuvuutta

Tutkimus osoittaa, että pornon katsomisen aiheuttama mielihyvä syntyy samoilla aivojen palkitsemisjärjestelmän alueilla kuin uhkapelaamisen, huumeiden ja alkoholin aiheuttama mielihyvä. Kun palkitsemisjärjestelmää kuormitetaan liikaa, mielihyvän syntymiseen tarvitaan vähitellen aiempaa voimakkaampia ärsykkeitä, mikä näkyy muutoksina aivojen rakenteessa ja toiminnassa.

Tutkimuksen tulosten perusteella on mahdollista, että runsas pornon katsominen altistaa porno-, huume- ja päihderiippuvuudelle, sekä masennukselle ja toiminnanohjauksen heikkenemiselle.

Tutkimukseen liittyy kaksi heikkoutta. Poikkileikkaustutkimuksen tulokset eivät voi sulkea pois sitä mahdollisuutta, että aivojen palkitsemisjärjestelmän synnynnäisesti heikko toiminta on syy runsaaseen pornon kulutukseen.

Tutkijat eivät, ilmeisesti häveliäisyydestä, kartoittaneet tutkittavien itsetyydytyksen määrää. On mahdollista, että runsaaseen pornon katsomiseen usein liittyvä runsas itsetyydytys ja orgasmit kuormittavat palkitsemisjärjestelmää, ei pelkästään pornon katsominen.

Lähde:
Kühn S, Gallinat J. Brain structure and functional connectivity associated with pornography consumption – the brain on porn. JAMA Psychiatry 2014;71:827–34.

Kirjoittanut:
Tero Taiminen
psykiatrian dosentti, osastonylilääkäri

Kuva:
Pixmac

Julkaistu Lääkärilehdessä 38/14.