Lääkärin ilmoitusvelvollisuus muuttuu aselaissa

Lääkärit ovat pitäneet nykylain mukaista ilmoitusvelvollisuutta liian laajana.

Aselaki muuttuu joulukuun alussa. Lääkäreillä on tällä hetkellä velvollisuus ilmoittaa poliisille henkilöstä, joka on sopimaton ampuma-aseen, aseen osan, patruunoiden tai erityisen vaarallisten ammusten hallussapitoon. Uuden lain mukaan lääkäreillä on edelleen oikeus tehdä ilmoitus tällaisissa tilanteissa. Myös muilla terveydenhuollon ammattilaisilla on ilmoitusoikeus.

Lääkäreiden ilmoitusvelvollisuus säilyy uuden lain mukaan silloin, kun henkilö on todettu mielentilatutkimuksessa, vaarallisuusarviossa tai muussa oikeuspsykiatrisessa tutkimuksessa itselleen tai toiselle vaaralliseksi tai hänet on itsemurhayrityksen vuoksi otettu tahdosta riippumattomaan psykiatriseen hoitoon mielenterveyslain perusteella.

Lääkärillä on niin ikään ilmoitusvelvollisuus, jos lääkäri katsoo henkilön olevan sopimaton pitämään hallussaan ampuma-asetta, aseen osaa, patruunoita tai erityisen vaarallisia ammuksia tahdosta riippumattoman hoidon aikana tehdyn arvion perusteella.

Lääkäriliitto kannattaa muutosta

Lääkärin ilmoitusvelvollisuuden kavennus aselaissa on Lääkäriliiton näkemyksen mukainen. Näin toteaa Lääkäriliiton politiikkatoimialan johtaja Heikki Pärnänen.

– On syytä muistaa, että lääkärillä ja muilla terveydenhuollon ammattihenkilöillä on ilmoitusoikeus muissakin kuin näissä rajatuissa asioissa. Jos lääkäri arvioi, että jollakin muulla kuin velvollisuuskriteerit täyttävällä henkilöllä on merkittävä väkivaltaisen käyttäytymisen riski, lääkäri voi ilmoittaa asiasta poliisille.

Pärnäsen mielestä aiemman lain mukainen ilmoitusvelvollisuus oli ehdottomasti liian laaja

– Lain piiriin kuului paljon ihmisiä, joiden kohdalla toisiin kohdistuvan väkivaltaisen käyttäytymisen riski oli olemattoman pieni. Lisäksi väkivaltaisesti käyttäytyvät myös henkilöt, joiden kohdalla ei ole etukäteen tunnistettavissa olevaa riskiä, siis aiemman lakiversion mielenterveysdiagnoosia.

Poliisitarkastaja: laissa sudenkuoppia

Poliisitarkastaja Mika Koponen Poliisihallituksesta sanoo, että nykyinen sääntely on ollut hyvä aseturvallisuuden kannalta.

– Lain muutoksissa ei puhuta muista mielenterveysongelmista, jotka saattavat vaikuttaa henkilön kykyyn käsitellä asetta. Tämän vuoksi lain muutoksissa on mielestäni sudenkuoppia, Koponen mainitsee.

Ulla Toikkanen

Kuva: Panthermedia

Lue lisää jutun aiheesta