Aselakiuudistusehdotus tarkentaa lääkärin ilmoitusvelvollisuutta

Lääkärin ilmoitusvelvollisuus ampuma-aseen ja -tarvikkeiden hallussapitoon sopimattomista henkilöistä muuttuu melkein kokonaan harkinnanvaraiseksi.

Sisäministeriön valmistelemassa aselakiuudistuksessa lääkärin ilmoitusvelvollisuus ampuma-aseen ja -tarvikkeiden hallussapitoon sopimattomista henkilöistä muuttuu melkein kokonaan harkinnanvaraiseksi.

Lääkäri olisi ilmoitusvelvollinen, jos hän toteaa henkilön esimerkiksi mielentilatutkimuksessa itselleen tai muille vaaralliseksi.

Lääkärin pitää tehdä ilmoitus myös silloin, jos henkilöstä on tehty vaarallisuusarvio tai oikeuspsykiatrinen tutkimus, jossa hänet on todettu vaaralliseksi itselleen tai muille.

Täällä tavoin täytyy menetellä niin ikään tilanteissa, joissa potilas on otettu psykiatriseen hoitoon tahdostaan riippumatta. Perusteena hoidolle on itsemurhayritykseen pohjautuva arvio mielisairauden aiheuttamasta vakavasta vaarasta potilaan terveydelle tai turvallisuudelle.

Lääkäriliiton politiikkatoimialan johtaja Heikki Pärnänen sanoo, että ehdotettu uudistus vastaa Lääkäriliiton näkemyksiä.

– Ehdotus on samankaltainen kuin hallituksen esitys muutamia vuosia sitten. Eduskuntakäsittelyssä esitys muuttui niin, että lääkärin ilmoitusoikeus muuttui ilmoitusvelvollisuudeksi, toteaa Pärnänen.

Pärnänen korostaa, että lääkärin ilmoitusvelvollisuus vaikuttaa väistämättä potilas-lääkärisuhteen luottamuksellisuuteen.

– Lääkärin on useimmiten mahdotonta arvioida väkivaltaisen käyttäytymisen riskiä, koska vaara on pieni ja teoreettinen.

Pärnäsen mukaan lääkärin ilmoitusvelvollisuus voisi vaikuttaa myös siten, että jotkut potilaat eivät uskaltaisi hakeutua tarvitsemaansa hoitoon.

Ulla Toikkanen
toimittaja

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.

Lue lisää jutun aiheesta