Lääkärit pitävät potilastietojärjestelmien riskejä suurina

Sairaaloiden henkilökunta kokee, että järjestelmän virhe uhkaa potilasturvallisuutta erityisesti kriittisesti sairaiden potilaiden hoidossa.

Lääkärit arvioivat terveydenhuollon potilastietojärjestelmien turvallisuusriskit suuremmaksi kuin muut ammattiryhmät, kertoo erikoissairaanhoidossa tehty kyselytutkimus.

Iso osa käyttäjistä katsoo, että riskit ovat suuria erityisesti kriittisesti sairaiden potilaiden hoidossa teho-osastoilla, toimenpideyksiköissä, päivystysalueella ja leikkaussalitoiminnassa.

Potilastietojärjestelmien käyttöönotto on lisännyt terveydenhuollon tietoteknologiasta johtuvia potilasturvallisuutta uhkaavia tapahtumia. Tutkimus selvitti, mitkä järjestelmien virhetyypit aiheuttavat merkittäviä riskejä sairaalaympäristössä.

Lähes puolet vastaajista piti käyttökatkoa vakavana potilasturvallisuutta vaarantaneena virhetyyppinä. Lääkärit pitivät huomattavan riskialttiina myös tilanteita, joissa järjestelmästä ei onnistu saamaan tuoreimpia potilastietoja. Alhaisin riski liittyi potilastietojärjestelmien käytettävyyteen.

Koulutus pakolliseksi

Tutkimuksen mukaan terveydenhuollon organisaatioiden on syytä ottaa käyttöön ennakoivia ja järjestelmällisiä potilastietojärjestelmien riskinarviointikeinoja, jotta potilasturvallisuutta uhkaavia tapahtumia ja potilaille aiheutuvia haittoja pystytään ennaltaehkäisemään.

Myös potilastietojärjestelmäkoulutusta suositellaan pakolliseksi kaikille järjestelmiä käyttäville.

Vuonna 2015 toteutettuun tutkimukseen osallistui 2 864 potilastietojärjestelmän käyttäjää 23:ssa HUS:n sairaalassa. Vastaajat arvioivat työympäristöään viimeisen vuoden ajalta.

Tutkimus julkaistiin JMIR Medical Informatics -lehdessä, ja siitä tiedottaa Itä-Suomen yliopisto.

Kirjoittaja:
Miia Soininen
toimittaja

Kuva: Sami Perttilä

Lue myös tämä:
Kyberhyökkäykset lisääntyvät terveyden­huollossa