Lupaviranomainen nopeuttaa tietojen saantia

Tavoitteena on, että eri tietojärjestelmissä ja viranomaisilla hallussa olevan tiedon saisi yhdestä paikasta.

Hallitus esittää uutta lakia sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä. Tavoitteena on, että eri tietojärjestelmissä ja viranomaisilla hallussa olevan tiedon saisi yhdestä paikasta. Uusi lupaviranomainen muun muassa nopeuttaisi tietopyyntöjen käsittelyä ja tietojen saamista.

Laki tarvitaan, koska EU:n tietosuoja-asetus muuttaa erityisesti potilaiden arkaluonteiset terveystiedot entistä tiukemmin suojatuiksi tiedoiksi, joita ei saa käsitellä kuin potilaan suostumuksella tai lain nojalla, kertoo sosiaali- ja terveys­ministeriön neuvotteleva virkamies Pia-Liisa Heiliö.

Uuden lain tultua tietoja voidaan hyödyntää laajemmin muussakin kuin alkuperäisessä tarkoituksessa, jossa ne on tallennettu. Esimerkiksi nyt tutkimusta varten on tarvittu käyttölupa ja erilliset tietopyynnöt usealta viranomaiselta. Tämä on ollut hidasta.

Uusi lupaviranomainen myöntäisi keskitetysti tietojen käyttöluvat ja käsittelisi tietopyynnöt. Se keräisi tiedot eri rekistereistä, muokkaisi, yhdistelisi ja esikäsit­telisi ne. Lain on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden alussa.

Kirjoittaja:

Tuomas Keränen

toimittaja

Kuva: Panthermedia

Juttu on julkaistu Lääkärilehdessä 44/2017.