Lääkekustannuksiin haetaan säästöjä uudella asetuksella

– Kustannustietoinen päätöksenteko lisääntyy sekä lääkkeitä määrättäessä että toimitettaessa, kuvaa Fimean ylilääkäri Päivi Ruokoniemi.

Tammikuun alussa voimaan tullut uusi lääkkeenmääräysasetus tukee lääkkeiden hyvää määräämiskäytäntöä, rationaalista lääkehoitoa ja lääkitysturvallisuutta.

– Lääkäreiden lääkkeenmääräämiskäytäntöjä pyritään muuttamaan entistä tarkoituksenmukaisemmiksi. Samanaikaisesti myös apteekkeja ohjeistetaan. Tavoitteena on, että sekä lääkärit että apteekit toimivat yhteisten pelisääntöjen mukaan, toteaa Lääkäriliiton politiikkatoimialan johtaja Heikki Pärnänen.

– Säädösmuutokset tukevat tätä tavoitetta, mikä edistää lääkitysturvallisuutta ja suunniteltujen lääkekustannussäästöjen toteutumista, kertoo Fimean ylilääkäri Päivi Ruokoniemi.

Hän muistuttaa, että lääkärien täytyy silti tulla entistä tietoisemmiksi lääkkeiden kustannuksista.

Heikki Pärnänen on samaa mieltä. Hän toteaa, että jos biologiselle lääkkeelle on saatavilla biosimilaari, lääkärin pitää valita näistä lääkevalmisteista hinnaltaan edullisin.

– Jos lääkäri ei toimi niin, ratkaisu tulee perustella lääketieteellisesti ja merkitä perustelu potilasasiakirjoihin, Pärnänen huomauttaa.

Lääkkeen käyttötarkoitus merkittävä

Epilepsialääkkeistä tuli vuoden alusta vaihtokelpoisia muissa indikaatioissa kuin epilepsian hoidossa.

– Lääkärin on kirjattava määräykseen epilepsialääkkeen käyttötarkoitus, jotta lääkevaihtoa ei tehdä epilepsian hoidossa. Näin turvataan epilepsiaa sairasta­vien potilaiden hoitotasapaino, Ruokoniemi toteaa.

Toisaalta lääkitysturvallisuuden varmistamiseksi lääkkeen käyttötarkoitus on syytä merkitä aina, jollei sen pois jättämiseen ole perusteltua syytä.

Aloitus pienellä pakkauksella

Lue lisää: Budjetointia tarvitaan

Ruokoniemen mukaan pitkäaikaiseen käyttöön tarkoitettu lääkitys on aloitet­tava pienellä pakkauksella, ellei potilaan lääkehoidon asianmukainen toteutu­minen edellytä muuta. Lääkärin on siksi kirjattava lääkemääräykseen, onko ­kyseessä uuden lääkehoidon aloitus.

Lääkkeitä tulee ensisijaisesti määrätä hoidossa tarvittava määrä, joka merkitään pakkauksina tai lääkkeen kokonaismäärinä. Lääkemääräys voidaan määrätä myös lääkehoidon kestoajalle.

Lääkemääräykset voimassa kaksi vuotta

Lääkemääräys on voimassa kaksi vuotta määräämis- tai uudistamispäivästä.

Poikkeuksena ovat huumausaine­lääkkeiden, erityislupavalmisteiden ja pro auctore- sekä PKV-lääkkeiden määräykset, jotka ovat voimassa vuoden määräämis- tai uudistamispäivästä. Vuoden on voimassa myös lääkemääräys sellaisille biologisille valmisteille, joille on saatavilla biosimilaari.

Kirjoittaja:
Ulla Toikkanen
toimittaja

Kuva: Mikko Käkelä

Julkaistu Lääkärilehdessä 1–2/17.

Lue myös:
Vuodenvaihde toi mukanaan muutoksia lääkekorvauksiin