Lääkisläisen käsitys terveydestä muuttuu opintojen aikana

Yksipuolisimmillaan opiskelijan terveyskäsitys on viidennen vuoden kohdalla. Tilanteeseen vaikuttanee raskas opiskelujakso ja edelliskesän sairaalatyö.

Lääkärikoulutuksen ensimmäinen vuosi laajentaa hieman opiskelijoiden käsitystä terveydestä. Ensimmäinen kliininen opiskeluvuosi sen sijaan muuttaa terveyskäsitystä yksipuolisempaan suuntaan, yksipuolisimmillaan se on viidennen lukuvuoden jälkeen.

– Viidennen vuoden tilanteen selittää todennäköisesti se, että opiskelijoilla on ollut raskasta aikaa opiskelun suhteen. Edellisen kesän sairaalatyöskentelyjakso voi painaa myös, erityisesti kandien kokema kohtelu sairaalamaailmassa, väitöstutkija, FM Miki Kallio sanoo.

Koulutuksen lopussa tapahtuu käänne. Viimeisen kesän terveyskeskustyöskentely ja sen jälkeinen syksy muuttavat opiskelijoiden käsityksen laaja-alaisempaan suuntaan. Asiaan vaikuttanee myös se, että koulutus lähenee loppuaan.

Kallion mukaan tutkittavina olleissa Oulun ja Turun yliopistoissa oli merkittävä ero viimeisen vuoden käänteessä. Oulun selvästi parempaa tulosta selittää todennäköisesti opintojakso, jossa käsitellään monipuolisia aiheita monipuolisin opetusmenetelmin.

– Koulutuksen lopussa opiskelijat ovat valmiimpia ottamaan vastaan ei-lääketieteellistä tietoa.

Hoidettavana ihminen, ei sairaus

Laaja-alaisella terveyskäsityksellä tarkoitetaan Kallion mukaan yksinkertaisesti sitä, että ihminen nähdään kokonaisuutena, jolloin hoidetaan ihmistä eikä sairautta. Käsitys terveydestä vaikuttaa myös siihen, kuinka lääkäri suhtautuu potilaaseen vastaanotollaan.

Naisopiskelijoiden varsin laaja-alainen terveyskäsitys yksipuolistuu koulutuksen loppua kohden, miesten kohdalla kehitys on päinvastainen.

– Näkemykset tulevat aika lähelle toisiaan. Koulutus vaikuttaa muutokseen, mutta tämä tutkimus ei pysty selittämään sen syitä, Miki Kallio toteaa.

Hänen mukaansa saadun tiedon avulla voidaan pureutua lääketieteellisen peruskoulutuksen sisällön ja toteutuksen ongelmakohtiin. Tutkimus on osa Learning Medical Expertise (LeMEx) -pitkittäistutkimusta. Aineiston muodostivat Turun ja Oulun yliopistojen lääketieteellisissä tiedekunnissa vuonna 2006 opintonsa aloittaneiden 274 lääkäriopiskelijan laatimat 720 käsitekarttaa.

FM Miki Kallion väitöskirja Muuttuuko lääketieteen opiskelijoiden käsitys terveydestä peruskoulutuksen aikana tarkastetaan Oulun yliopistossa 23.5.2014. Työ kuuluu lääketieteen pedagogiikan alaan.

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.

Kirjoittanut:
Jaana Ahlblad
toimittaja

Kuva:
Panthermedia