Lääkitys saattaa vähentää ADHD-potilaiden rikoksia

Karoliinisen instituutin tutkimuksen mukaan aikuisten ADHD-potilaiden riski tehdä rikoksia väheni tuntuvasti heidän käyttäessään ADHD-lääkitystä.

Aikuiset ADHD-potilaat tekivät vähemmän rikoksia käyttäessään ADHD-lääkitystä kuin aikoina, jolloin he eivät käyttäneet lääkitystä, osoittaa NEJM:ssä julkaistu ruotsalaistutkimus.

Karoliinisen Instituutin rekisteritutkimus kattoi yli 25 000 potilasta, joilla oli ADHD-diagnoosi. Heidän lääkityksestään ja tuomioistaan kerättiin tietoja vuosilta 2006–2009.

Tutkijat selvittivät potilaiden rikollisuutta niiden jaksojen aikana, jolloin nämä käyttivät lääkitystä, ja vertasivat sitä samojen potilaiden rikollisuuteen lääkityksettöminä jaksoina. Lääkitykseen liittyi merkitsevästi pienempi rikollisuuuden riski. Lääkitysjaksojen aikana rikollisuus väheni miehillä 32 prosenttia, naisilla 41 prosenttia.

Lääkityksen ja rikollisuuden yhteys koski sekä vähäisempiä että karkeampia rikoksia, kuten väkivaltarikoksia.

Tutkijat muistuttavat, että lääkityksen ja sivuvaikutusten riskit on kuitenkin aina arvioitava yksilöllisesti.

Suvi Sariola
toimittaja

Kuva: Pixmac

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.