Lääkkeiden vakavat haitat muuttuvat

Vanhat, paljon käytetyt lääkkeet aiheuttavat suurimman osan sairaalahoitoon johtavista lääkehaitoista.

Päivystyskäynteihin ja sairaalahoitoihin johtavia lääkehaittoja on selvitetty Yhdys­valloissa toistuvasti rekistereistä. Vuonna 2003–2004 päivystyspotilaista 2,4 henkilöä 1 000:sta hakeutui hoitoon lääkehaitan vuoksi. Käynneistä 16,7 % johti sairaalahoitoon. Kun tutkimus toistettiin samanlaisena vuosina 2013–14, lääkkeistä johtuvat päivystyskäynnit olivat lisääntyneet: päivystyskäynnin syynä oli lääkehaitta 4,0 henkilöllä 1 000:sta ja käynneistä 27,3 % johti sairaalahoitoon.

Lääkehaitan vuoksi päivystykseen tulleista 34,5 % oli yli 65-vuotiaita, ja he myös joutuivat suhteellisesti eniten sairaalahoitoon niiden takia. Tavallisimmat päivystyskäyntejä aiheuttavat lääkeryhmät olivat samoja kuin kymmenen vuotta aiemmin: antikoagulantit (vuodot), antibiootit (allergiset reaktiot), diabeteslääkkeet (hypo­glykemiat) ja opioidit. Antibioottien käyttö ja haitat olivat kuitenkin vähentyneet ja antikoagulanttien lisääntyneet. Beersin vältettävien lääkkeiden listalla olevat lääkkeet aiheuttivat vain 1,8 % lääkehaittojen vuoksi tehdyistä päivystyskäynneistä.

Vanhat, paljon käytetyt lääkkeet aiheuttavat suurimman osan sairaalahoitoon johtavista lääkehaitoista. Kliinikoilla, jotka seuraavat niiden käyttöä, riittää siis ­haastetta. Pelkästään vältettävien lääkkeiden listoja vahtimalla ei vältytä vakavilta lääkehaitoilta.

Shebab N ym. US Emergency department visits for outpatient adverse drgus events, 2013-2014. JAMA 2016;316:2115–25.

Kirjoittaja:

Kaisu Pitkälä

professori

Kuva: Fotolia

Julkaistu Lääkärilehdessä 5/2017.