Lähes 17 000 työntekijää altistuu syöpää aiheuttaville aineille

Lähes 17 000 työntekijää altistuu syöpää aiheuttaville aineille Kuva 1 / 1

Syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille altistuvia työntekijöitä oli 16 854 vuonna 2012. Altistuneiden määrä nousi hieman vuodesta 2011, jolloin altistuneita oli 16 732. Tämä käy ilmi ASA-katsauksesta. Kyseessä on syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisterin katsausta.

Kromaatit ja nikkelit ovat yleisimmät syöpäsairaudelle altistavat aineet. Niille altistuu vuosittain lähes 7 000 työntekijää. Näille aineille altistutaan metallimalmien valmistuksessa, koneiden ja laitteiden valmistuksessa sekä metallien jalostuksessa. Suurimmat altistuvat ammattiryhmät ovat hitsaajat, koneiden asentajat ja korjaajat, paksulevysepät ja laborantit. Ensimmäistä kertaa ASA-rekisterin historiassa nikkeliyhdisteille altistui useampi työntekijä kuin kromiyhdisteille.

Muita syöpää aiheuttavia aineita

Arseenille altistuu noin 2 000 työntekijää vuosittain. Suurimpia altistuvia ammattiryhmiä olivat metalli- ja kemianteollisuuden prosessinhoitajat, koneiden korjaajat, laborantit sekä kaivos-, louhos- ja rikastustyöntekijät. Arseeniyhdisteille altistuvat työskentelevät metallien jalostuksessa, metallimalmien louhinnassa ja jätteiden käsittelyssä.

Polysyklisille aromaattisille hiilivedyille (PAH) altistuneiden määrä on pysynyt noin 2 000 altistuneessa. PAH-yhdisteille altistutaan maa- ja vesirakentamisessa sekä metallien jalostuksessa Suurimmat PAH-yhdisteille altistuvat ammattiryhmät ovat linja-asentajat ja -korjaajat, rakennustyöntekijät, koneiden korjaajat, hitsaajat ja laborantit.

Bentseenille altistuneiden lukumäärä on pysynyt samana useampia vuosia. Bentseeniä käytetään kemiallisten tuotteiden valmistuksessa. Sille voi altistua erilaisissa teollisuuden prosessitöissä sekä ajoneuvojen asennus- ja korjaustöissä, koska bensiinissä on epäpuhtautena bentseeniä.

Suurimmat kadmiumille altistuvat ammattiryhmät ovat metalliteollisuuden prosessityöntekijät, laborantit ja koneasentajat ja -korjaajat. Asbestille altistutaan rakennusten saneerauksessa, maaperän ja vesistöjen kunnostuksessa sekä koneiden korjauksessa. Altistuneiden määrä on pysynyt suurin piirtein samana.

Työterveyslaitos on ylläpitänyt ASA-rekisteriä sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta vuodesta 1979.

Lähde:
Työterveyslaitos
Asa-rekisteri

Kuva:
Panthermedia

Oletko jo lukenut nämä?

Terveyskirjasto.fi