Lähes 17 000 työntekijää altistuu syöpää aiheuttaville aineille

Altistuneiden määrä nousi hieman vuodesta 2011, jolloin altistuneita oli 16 732.

Syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille altistuvia työntekijöitä oli 16 854 vuonna 2012. Altistuneiden määrä nousi hieman vuodesta 2011, jolloin altistuneita oli 16 732. Tämä käy ilmi ASA-katsauksesta. Kyseessä on syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisterin katsausta.

Kromaatit ja nikkelit ovat yleisimmät syöpäsairaudelle altistavat aineet. Niille altistuu vuosittain lähes 7 000 työntekijää. Näille aineille altistutaan metallimalmien valmistuksessa, koneiden ja laitteiden valmistuksessa sekä metallien jalostuksessa. Suurimmat altistuvat ammattiryhmät ovat hitsaajat, koneiden asentajat ja korjaajat, paksulevysepät ja laborantit. Ensimmäistä kertaa ASA-rekisterin historiassa nikkeliyhdisteille altistui useampi työntekijä kuin kromiyhdisteille.

Muita syöpää aiheuttavia aineita

Arseenille altistuu noin 2 000 työntekijää vuosittain. Suurimpia altistuvia ammattiryhmiä olivat metalli- ja kemianteollisuuden prosessinhoitajat, koneiden korjaajat, laborantit sekä kaivos-, louhos- ja rikastustyöntekijät. Arseeniyhdisteille altistuvat työskentelevät metallien jalostuksessa, metallimalmien louhinnassa ja jätteiden käsittelyssä.

Polysyklisille aromaattisille hiilivedyille (PAH) altistuneiden määrä on pysynyt noin 2 000 altistuneessa. PAH-yhdisteille altistutaan maa- ja vesirakentamisessa sekä metallien jalostuksessa Suurimmat PAH-yhdisteille altistuvat ammattiryhmät ovat linja-asentajat ja -korjaajat, rakennustyöntekijät, koneiden korjaajat, hitsaajat ja laborantit.

Bentseenille altistuneiden lukumäärä on pysynyt samana useampia vuosia. Bentseeniä käytetään kemiallisten tuotteiden valmistuksessa. Sille voi altistua erilaisissa teollisuuden prosessitöissä sekä ajoneuvojen asennus- ja korjaustöissä, koska bensiinissä on epäpuhtautena bentseeniä.

Suurimmat kadmiumille altistuvat ammattiryhmät ovat metalliteollisuuden prosessityöntekijät, laborantit ja koneasentajat ja -korjaajat. Asbestille altistutaan rakennusten saneerauksessa, maaperän ja vesistöjen kunnostuksessa sekä koneiden korjauksessa. Altistuneiden määrä on pysynyt suurin piirtein samana.

Työterveyslaitos on ylläpitänyt ASA-rekisteriä sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta vuodesta 1979.

Lähde:
Työterveyslaitos
Asa-rekisteri

Kuva:
Panthermedia