Lasten ja nuorten masennuslääkitys yleistyi ensimmäisen pandemiavuoden lopulla

Kanadalaistutkimuksessa lasten ja nuorten masennuslääkkeiden käyttö kasvoi ensimmäisen pandemiavuoden lopulla.

ADOBE/AOP

Pandemian vaikutukset lasten ja nuorten mielenterveyteen ovat herättäneet huolta, mutta vaikutuksia psykiatrisen lääkehoidon käyttöön on tutkittu varsin vähän. Poikkileikkaustutkimuksessa tarkasteltiin kanadalaisten lasten ja nuorten psykiatrisen (0–18 v) lääkityksen muutoksia neljännesvuosittain 2015–2020. Ensimmäisenä pandemiavuonna 2020 tutkimukseen osallistui 330 398 lasta ja nuorta.

Pandemian alkuvaiheessa vuoden 2020 toisella neljänneksellä stimulanttien, anksiolyyttien sekä rauhoittavien ja unilääkkeiden käytön ilmaantuvuus pieneni lähes puoleen edellisiin vuosiin verrattuna. Tutkijoiden mukaan muutos liittyi todennäköisesti koulujen sulkuun, mutta voi myös olla, että rajoitukset vaikuttivat diagnostiikkaan ja uusien lääkitysten määräämiseen.

Vuoden 2020 viimeisen neljänneksen aikana masennuslääkkeiden käytön ilmaantuvuus ylitti pandemiaa edeltäneen tason. Havaittu kasvutrendi ei kuitenkaan ollut tilastollisesti merkitsevä. Myös tutkittujen lääkkeiden käytön vallitsevuudessa, psykoosilääkkeitä lukuun ottamatta, havaittiin vuoden 2020 loppupuolella kasvua, joskaan ei tilastollisesti merkitsevää.

Tutkijat pohtivat, että masennuslääkkeiden käytön ilmaantuvuudessa loppuvuodesta 2020 havaittu kasvu saattaa heijastella lasten ja nuorten masennus- ja ahdistuneisuusoireiden lisääntymistä samalla ajanjaksolla. Pandemian vaikutuksista lasten mielenterveyteen ja psykiatrisen lääkehoidon käyttöön tarvitaan kuitenkin lisää tutkimustietoa.

Leong C, Katz LY, Bolton JM ym. Psychotropic drug use in children and adolescents before and during the COVID-19 pandemic. JAMA Pediatr, verkossa ensin 4.1.2022. doi: 10.1001/jamapediatrics.2021.5634

Kirsi Kakko

Riikka Riihonen

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.