Lean-mallin käyttö leviää sairausryhmiin

Lean-menetelmän käyttö leviää terveydenhuollossa. Mutta mistä tässä on kysymys?

Lean-menetelmän käyttö leviää terveydenhuollossa. Menetelmää on alettu soveltaa yksiköiden toiminnan kehittämisen ­lisäksi sairausryhmien hoitopolkujen parantamiseen.

Parkinsonin tautia sairastavat saivat kesällä lean-ajattelua hyödyntävän Kelpo Polku -mallinnuksen. Espoossa on aiemmin luotu lonkkaliuku­mäki-toiminta­malli lonkkamurtumapotilaiden hoitoon.

Parkinsonin taudin hoitopolku on geneerinen malli, joka kuvaa potilaalle ­arvoa tuottavia tekijöitä ja hukan poistamista sekä esittelee mittareita ja esimerkkejä hyvistä käytännöistä.

Malli syntyi koulutusprojektissa, jonka käynnistivät Tehy, Suomen Parkinson-liitto, AaltoEE ja AbbVie Oy. Mukana olivat neurologi Minna Niskanen Mikkelin keskussairaalasta sekä kuusi sairaanhoitajaa, joilla on kokemusta ­Parkinson-potilaista.

– Jokaisella paikkakunnalla on toteutettu potilaiden hoitopolkua yksilöllisesti resurssien puitteissa. Kelpo Polku on yhteenveto tai yleisluontoinen kokonaismalli toiminnoista, Niskanen kuvaa.

Lähtökohdaksi potilas

Projektin työryhmä sai mentoriapua muun muassa professori Paul Lillrankilta Aalto-yliopistosta.

– Pohdimme, mikä on keskeisintä potilaan näkökulmasta diagnoosin saamisesta sairauden pitkälle edenneisiin vaiheisiin ja miten hoitoketjun pitäisi ­edetä. Ajatus oli, että työn tuloksena opitaan tehostamaan hoitoketjutoimintaa, Niskanen kertoo.

Niskasen mukaan Kelpo Polku -mallia ei ole vielä toteutettu sellaisenaan. ­Esimerkiksi Etelä-Savon sairaanhoitopiirissä Parkinson-potilaiden hoitoketjua pyritään kuitenkin kehittämään koko ajan.

– Työryhmän jäsenet voivat jalkauttaa oppia omilla työpaikoillaan myös muihin sairausryhmiin.

Tuloksia saa nopeasti

Lean-menetelmää käytetään yhä enemmän yksiköiden kehittämisessä ympäri Suomea, arvioi HUS-Kuvantamisen toimitusjohtaja, Suomen Lean-yhdistyksen puheenjohtaja Jyrki Putkonen.

Putkosen mukaan lean-ajattelun leviäminen sairausryhmien hoitoketjuihin on vielä varhaisessa vaiheessa, vaikka ajat­telun parhaat puolet tulevat esiin juuri siinä.

– Lean tulee kovalla vauhdilla. Se, että saadaan kokonaiset ketjut mukaan, ­vie oman aikansa.

HUS Kuvantaminen kuului edellä­kävijöihin aloittaessaan leanin käytön vuonna 2009. Tulokset olivat erinomaisia.

Tyypillinen ongelma oli esimerkiksi se, että tutkimukseen tuleva potilas ei ­ollutkaan saanut esivalmisteluohjeita. Tutkimus jäi tekemättä. Kehitystyön tuloksena magneettitutkimukset lisään­tyivät nopeasti 30 prosenttia ja PET-­kuvaukset yli 50 prosenttia.

Lean-ajattelu

• Pyrkii tehostamaan ja sujuvoittamaan toimintaprosesseja.

• Tähtää parhaan mahdollisen arvon tuottamiseen eliminoimalla hukan. Hukkaa ovat toimenpiteet ja työvaiheet, jotka kuluttavat resursseja mutta eivät lisää arvoa.

• Uskoo jatkuvaan kehitykseen.

• On saanut alkunsa autoteollisuudessa muun muassa Toyotalla ja levinnyt muille aloille.

Kirjoittanut:
Miia Soininen
toimittaja

Kuva:
Sami Perttilä

Julkaistu Lääkärilehdessä 47/15.

Lue myös:
Hukkatunnistin paljastaa tärvätyt resurssit

Lue lisää jutun aiheesta