Lihavuus näkyy aivojen välittäjäaineissa

Aalto-yliopiston ja Turun yliopiston tutkijat ovat paljastaneet, kuinka lihavuuden taustalla voi olla muutoksia aivojen välittäjäaineiden toiminnassa.

Suomalaistutkijoiden uusimmat tulokset osoittavat, että lihavuus on yhteydessä aivojen mielihyvää säätelevän opioidijärjestelmän kemiallisiin muutoksiin. Tutkijat havaitsivat, että liikalihavilla henkilöillä aivojen mielihyvän kokemuksia tuottavan opioidijärjestelmän neuroreseptorien määrä oli vähentynyt merkittävästi. Sen sijaan miellyttävien asioiden haluamiseen liittyvän dopamiinijärjestelmän toiminnassa ei havaittu muutoksia.

Tutkijoiden mukaan on mahdollista, että madaltuneen opioidijärjestelmän reseptoritason vuoksi liikalihavat henkilöt eivät koe normaalisti nautintoa syödessään. He saattavatkin korvata puuttuvaa mielihyvää syömällä entistä enemmän.

Tutkijoiden mukaan tuloksilla on laajaa merkitystä lihavuuden syntymekanismien ymmärtämiselle. Tulokset auttavat ymmärtämään ylensyömisen taustalla olevia syitä ja tarjoavat uudenlaisia mahdollisuuksia lihavuuden hoitoon ja ennaltaehkäisyyn.

Vielä ei kuitenkaan ole varmaa, onko aivojen opioidijärjestelmän muutos lihavuuden syy vai seuraus. Lisää tutkimusta siis tarvitaan.

Tutkimukseen osallistuvien normaalipainoisten ja liikalihavien henkilöiden aivojen myyopioidireseptorien ja tyypin 2 dopamiinireseptorien määrää mitattiin positroniemissiotomografian avulla Turun PET-keskuksessa. Tutkimustulokset julkaistiin tiistaina 3. maaliskuuta 2015 The Journal of Neuroscience -lehdessä.

Lähde:
Aalto yliopisto

Kuva:
Aalto yliopisto: Liikalihavilla henkilöillä aivojen opioidireseptorien määrä on madaltunut (ylärivi) mutta dopamiinireseptorien määrä on normaali.