Lihavuusleikkaus pienentää pre-eklampsian riskiä merkittävästi

Tulevia äitejä tulisi ohjata aktiivisesti lihavuuden hoitoon.

Ensisynnyttäjien absoluuttinen pre-eklampsiariski oli suurempi kuin muiden.
Panthermedia
Ensisynnyttäjien absoluuttinen pre-eklampsiariski oli suurempi kuin muiden.

Lihavuus on merkittävä pre-eklampsian riskitekijä, ja painon pudotus ennen raskautta parantaa raskausennustetta, vaikka pitkäaikaisten tulosten saavuttaminen on hankalaa. Ruotsalaisen selvityksen mukaan lihavuusleikkaus pienentää äidin pre-eklampsiariskiä merkittävästi.

Ruotsin syntymärekisterin 843 667:stä yhtä lasta odottavista normaaliverenpaineisista synnyttäjistä 2 930:lle oli Scandinavian Obesity Surgery -rekisterin mukaan tehty mahalaukun ohitusleikkaus. Rekistereistä selvitettiin äidin painoindeksi ennen leikkausta ja raskauden alussa, ikä, koulutustaso, tupakointi, synnytysvuosi sekä varhaisen (<37+0 viikkoa) ja myöhäisen (≥37+0 viikkoa) pre-eklampsian esiintyminen.

Lue lisää: Sokerivero ei riitä

Painoindeksin keskiarvo ennen lihavuusleikkausta oli 42,9 kg/m2, ja leikkauksen ja alkuraskauden välillä paino putosi keskimäärin 39 kg. Leikattujen pre-eklampsiariski pieneni miltei 80 % verrattuna leikkausta edeltävän painoindeksin mukaan vakioituihin verrokkeihin (1,7 vs. 9,7/100 raskautta; HR 0,21, 95 %:n LV 0,15–0,28) ja selvästi myös alkuraskauden painoindeksin mukaan vakioituihin verrokkeihin nähden (1,9 vs. 5,0/100 raskautta; HR 0,44; 0,33–0,60). Ensisynnyttäjien absoluuttinen pre-eklampsiariski oli suurempi kuin muiden.

Pre-eklampsia on yksi merkittävimmistä raskausongelmista: se lisää ennenaikaisia synnytyksiä, sikiön kasvunhidastumaa sekä vastasyntyneen ja äidin myöhempää sairastavuutta ja kuolleisuutta. Vuonna 2020 Suomessa 17,6 % synnyttäjistä oli lihavia (BMI > 30 kg/m2 ennen raskautta). Toteamme usein, että raskaus on ikkuna naisen ja koko perheen myöhempään terveyteen. Olemmeko tarpeeksi aktiivisia ohjaamaan tulevia äitejä lihavuuden hoitoon?

Johansson K, Wikström A-K, Söderling J ym. Risk of pre-eclampsia after gastric bypass: a matched cohort study. BJOG 2022;129:461–71.

Kaarin Mäkikallio

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.