Liikunnallinen sydänkuntoutus vähentää terveydenhuollon kustannuksia

Tutkijat toivovat, että terveydenhuollon päättäjät kohdentaisivat niukkenevia terveydenhuollon resursseja liikunnalliseen sydänkuntoutukseen.

Tuoreen tutkimuksen mukaan liikunnallinen sydänkuntoutus on kustannusvaikutuksiltaan merkittävästi edullisempaa kuin tavanomainen sydänpotilaan jatkohoito. Lisäksi liikunnallisen kuntoutuksen ansiosta uusien vakavien sydäntapahtumien määrä vähenee.

Tutkimukseen osallistui 204 Oulun yliopistolliseen sairaalaan äkillisen sydäntapahtuman vuoksi ohjautunutta potilasta. Potilaat arvottiin liikunnallisen sydänkuntoutuksen ja tavanomaisen jatkohoidon ryhmään. Vuoden mittainen liikuntaharjoittelu ohjelmoitiin kansainvälisten suositusten mukaisesti. Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon käytöstä syntyvien kustannusten lisäksi kuntoutuksen ja työterveyshuollon palveluiden kustannukset laskettiin.

Liikunnallinen sydänkuntoutusryhmä käytti terveydenhuollon palveluita vuoden seurantajakson aikana keskimäärin 1 652 euroa potilasta kohden ja tavanomaisen jatkohoidon ryhmässä 2 629 euroa potilasta kohden. Säästö terveydenhuollon kuluissa oli 37 prosenttia. Laatupainotteinen elinvuosi oli 31 516 euroa edullisempi kuntoutusryhmässä tavanomaisen jatkohoidon ryhmään verrattuna.

Vakavina sydäntapahtumina huomioitiin uusi äkillinen sydäntapahtuma, kuolema ja sairaalahoitoa vaatinut sydämen vajaatoiminta. Kustannusvaikuttavuutta arvioitiin ryhmien välillä laatupainotettuina elinvuosina. Kuntoutusryhmässä vakavia sydäntapahtumia oli 5 ja tavanomaisen jatkohoidon ryhmässä 16.

Suomessa sairastuu sydäninfarktiin vuosittain noin 25 000 henkilöä. Tutkimuksen mukaan noin 62 prosenttia potilaista haluaa osallistua liikunnalliseen kuntoutukseen. Jos säästö terveydenhuollon kuluissa on noin 1 000 euroa potilasta kohden, tämä tarkoittaa noin 15,5 miljoonan euron vuotuista säästöä terveydenhuollon kuluissa. Tutkijoiden mukaan arvioitu kustannussäästö tulee kuitenkin testata kansallisesti laajalla otannalla.

Tutkijat toivovat, että terveydenhuollon päättäjät kohdentaisivat niukkenevia terveydenhuollon resursseja liikunnalliseen sydänkuntoutukseen.

Tutkimuksen toteuttivat Oulun yliopistosta kardiologian ja lääketieteellisen tekniikan tutkimusryhmät. Itä-Suomen yliopistosta mukana oli perusterveydenhuollon yksikkö. Tutkimusta rahoitti Suomen Akatemia.

Lue lisää:
Terveydenhuollon epätasa-arvo näkyy kuntoutuksessa

Lähde:
Oulun yliopisto

Kuva:
Panthermedia