Liikunnan lisääminen keski-iässä parantaa työkykyä

Lisääntynyt liikuntaharrastus keski-iässä tai sen jälkeen vähentää pitkiä sairauspoissaoloja ja työkyvyttömyyseläkkeelle jääntiä.

Lisääntynyt liikunta oli yhteydessä pienempään sairauspoissaolojen riskiin. Lisäksi liikunta-aktiivisuuden lisääminen vähäisestä tai kohtuullisesta rasittavaan oli yhteydessä pienempään työkyvyttömyyseläkkeiden riskiin. Nämä havainnot teki Ansku Holstila väitöskirjassaan.

Holstila selvitti yli 40-vuotiaiden liikunta-aktiivisuuden muutosten yhteyksiä tulevaan toimintakykyyn, sairauspoissaoloihin ja työkyvyttömyyseläkkeisiin. Tutkimuksessa oli mukana Helsingin kaupungin 40–60-vuotiaita työntekijöitä vuosina 2000–2002. Hän teki seurantakyselyt vuosina 2007 ja 2012.

Holstila hyödynsi tutkimuksessa Kelan sairauspoissaolorekisterin tietoja vähintään kymmenen työpäivää kestäneistä sairauspoissaoloista ja Eläketurvakeskuksen eläkerekisterin tietoja työkyvyttömyyseläkkeistä.

Työntekijöitä kannustettava liikkumaan

Suurin osa suomalaisista työikäisistä ei liiku terveysliikuntasuositusten mukaisesti. Lisäksi liikunta-aktiivisuus vähenee iän myötä, vaikka tiedetään, että vähäinen liikunta-aktiivisuus on merkittävä kroonisten sairauksien ja toimintakyvyn alenemisen riskitekijä.

– Tulosten perusteella keski-ikäisiä ja ikääntyviä työntekijöitä kannattaa työpaikoilla kannustaa lisäämään liikunta-aktiivisuuttaan. Terveitä työntekijöitä voi kannustaa myös rasittavan liikunnan harrastamiseen. Lisäksi on tärkeää huolehtia liikunta-aktiivisuuden ylläpidosta eläköitymistä seuraavina vuosina, Holstila kertoo.

Hän tarkasteli fyysistä ja psyykkistä toimintakykyä sekä tuki- ja liikuntaelinsyihin ja mielenterveyssyihin perustuvia sairauspoissaoloja erikseen.

Yhteydet liikunta-aktiivisuuden muutosten ja psyykkisen toimintakyvyn välillä olivat vähäisempiä kuin fyysisen toimintakyvyn kohdalla. Myös liikunnan rasittavuudella oli vähemmän merkitystä psyykkiseen toimintakykyyn ja mielenterveyssyihin perustuviin sairauspoissaoloihin verrattuna fyysiseen toimintakykyyn ja poissaoloihin, jotka liittyivät tuki- ja liikuntaelinten ongelmiin.

Väitöstutkimus on osa Helsingin yliopiston kansanterveystieteen osastolla tehtävää Helsinki Health Study -tutkimusta.

Kirjoittaja:
Ulla Toikkanen
toimittaja

VTM Ansku Holstilan väitöskirja Changes in leisure-time physical activity, functioning, work disability and retirement – a follow-up study among employees tarkastetaan 11.8.2017 Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa.

Kuva: Panthermedia

Uutinen on julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.