Liikunta ja saunominen vähentävät valtimotautien riskiä

Saunominen voi tehostaa liikunnan positiivisia vaikutuksia valtimoterveydelle etenkin vähän liikkuvilla ja huonokuntoisilla aikuisilla.

Adobe/AOP

Liikunta yhdistettynä saunomiseen vähentää valtimotautien riskiä parantamalla kestävyyskuntoa ja laskemalla verenpainetta ja kolesterolitasoja. Vaikutukset näihin valtimosairauksien riskitekijöihin ovat suurempia kuin liikunnalla yksinään. Tämä havaittiin Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa tehdyssä tutkimuksessa. Lee E ym. Am. J. Physiol. 4.7.2022

Tutkimuksessa tarkasteltiin, kuinka kahdeksan viikon yhdistetty liikunta ja saunominen verrattuna liikuntaan yksinään vaikuttavat verenpaineeseen, kestävyyskuntoon, kolesteroliarvoihin, valtimoiden jäykkyyteen ja kehon koostumukseen keski-ikäisillä, vähän liikkuvilla aikuisilla.

Yhdistettyyn liikunta- ja saunomisohjelmaan osallistuneet liikkuivat kolmesti viikossa 50 minuuttia ja saunoivat 15 minuuttia liikuntaosion jälkeen. Osa tutkittavista osallistui vain liikuntaosioon. Lisäksi tutkimuksessa oli kontrolliryhmä, joka jatkoi tavanomaista arkeaan.

Tutkimusjakson aikana havaittiin, että liikunta yhdistettynä saunomiseen paransi kestävyyskuntoa ja madalsi systolista verenpainetta sekä kokonaiskolesterolitasoja enemmän kuin pelkkä liikunta. Myös pelkkä liikunta paransi kestävyyskuntoa ja vähensi rasvamassaa verrattuna kontrolliryhmään.

– Tutkimuksen tulosten perusteella saunominen voi tehostaa liikunnan positiivisia vaikutuksia valtimoterveydelle varsinkin vähän liikkuvilla ja huonokuntoisilla aikuisilla, sanoo väitöskirjatutkija Earric Lee Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisestä tiedekunnasta tiedotteessa .

Anne Seppänen

Juttu on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.