Liikuntaresepti toimii iäkkäillä

Parhaiten ohjelmaan sitoutuivat jo aiemmin enemmän liikkuneet ja iäkkäämmät henkilöt.

Liian vähän liikkuvia perusterveydenhuollon potilaita on kannustettu liikkumaan mm. antamalla heille liikuntaresepti (räätälöityä neuvontaa, potilasohje tai ohjattua liikuntaa).

Britanniassa päivitettiin katsaus, jossa liikuntareseptin antamista verrattiin mm. ­tavanomaiseen neuvontaan. 6–12 kuukauden seurannassa merkitsevällä osalla liikuntareseptin saaneista 5 200 potilaasta viikoittainen liikuntaan käytetty aika piteni suositeltuun 90–150 minuuttiin (RR 1,12; 95 %:n LV 1,04–1,20).

Liikunta lisääntyi viikossa 55 minuuttia enemmän kuin vertailuryhmällä. Parhaiten ohjelmaan sitoutuivat jo aiemmin enemmän liikkuneet ja iäkkäämmät henkilöt. Kustannus-vaikuttavuussuhde tavanomaiseen hoitoon verraten oli kuitenkin heikko: liikuntareseptin käyttö maksoi 76 000 puntaa (noin 89 000 euroa) laatupainotettua elinvuotta kohti.

Lähde: http://www.journalslibrary.nihr.ac.uk/hta/volume-19/issue-60#chapters

Toimittaneet:
Marjukka Mäkelä, Tuija Ikonen

www.ohtanen.fi

Ohtanen on tietokanta, joka sisältää tietoa koti- ja ulkomaisista terveydenhuollon menetelmien arviointiraporteista. Kaikista julkaisuista on saatavilla perustiedot ja osasta myös suomenkielinen tiivistelmä. Arvioinnissa selvitetään menetelmien vaikutuksia potilaiden terveyteen ja elämänlaatuun, niiden kustannuksia sekä usein myös eettisiä, sosiaalisia ja muita oleellisia näkökohtia.

Ohtasen sisällöstä vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa toimiva Finohta.

Julkaistu Lääkärilehdessä 8/16 Näyttöä ennen käyttöä -palstalla.

Kuva: Panthermedia