Liitto: Vammaisuus ajaa kotitalouksia köyhyyteen

Liitto: Vammaisuus ajaa kotitalouksia köyhyyteen Kuva 1 / 1Vammaispalveluja tarvitsevat kotitaloudet kokevat taloudellisen tilanteensa muita heikommaksi. Tämä käy ilmi THL:n Alueellisen terveys- ja hyvinvointitutkimuksen (ATH) osatutkimuksesta, jossa perehdyttiin erityisesti vammaispalveluja tarvitseviin kotitalouksiin.Tutkimuksen mukaan vammaispalveluja tarvitsevissa kotitalouksissa joudutaan useammin tinkimään perustarpeista. Noin 17–18 prosenttia vammaispalveluja tarvinneista koki pelänneensä, että ruoka loppuu ennen kuin saa rahaa ostaakseen lisää. Vastaava osuus muun väestön keskuudessa oli 12–13 prosenttia.

Vammaispalveluja tarvinneista myös huomattavasti suurempi osa ilmoitti joutuneensa tinkimään lääkkeiden ostosta tai joutuneensa jättämään lääkärillä käynnin väliin rahan puutteen vuoksi.

Vammaispalveluja tarvitsevat kotitaloudet joutuvat muita useammin turvautumaan toimeentulotukeen ja talous- ja velkaneuvontaan. Lähes 30 prosenttia vammaispalveluja tarvinneista kotitalouksista ilmoitti tarvinneensa toimeentulotukea 12 viime kuukauden aikana. Vastaava osuus muiden joukossa oli vain noin 7–8 prosenttia. Myös talous- ja velkaneuvontaa oli tarvinnut huomattavasti useampi vammaispalveluja tarvinneista kuin muusta väestöstä.

Osatutkimuksen toteuttivat Kehitysvammaliiton tutkimuspäällikkö Antti Teittinen ja tutkija Hannu Vesala. ATH-kyselyn tiedot on kerätty vuonna 2013 ja kyselyyn vastasi kaikkiaan yli 30 000 vähintään 20 vuotta täyttänyttä henkilöä. Näistä hieman yli 1000 ilmoitti tarvinneensa vammaispalveluja 12 viime kuukauden aikana. Vammaispalveluja tarvinneet olivat joko itse vammaisia tai samassa taloudessa oli joku toinen vammaispalvelujen käyttäjä.

Lähde:
Kehitysvammaliitto

Kuva:
Panthermedia

Oletko jo lukenut nämä?

Terveyskirjasto.fi