THL: Vammaisuus ei suojele naista väkivallalta

Vammaisen naisen kokema väkivalta on pitkään ollut vaiettu asia. Sen tunnistaminen ja ehkäisy on tärkeää.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan vammaisen naisen kokema väkivalta on pitkään ollut vaiettu asia. Laitos haluaa tuoda ilmiön esille, jotta väkivalta tunnistettaisiin ja sitä voitaisiin ehkäistä.

Ulkomaisten tutkimusten mukaan väkivaltaa kohdistuu vammaisin naisiin 2-10 kertaa useammin kuin muihin naisiin. Vammaisilla on selkeästi korkeampi riski joutua puolisonsa väkivallan kohteeksi. Myös seksuaalisen väkivallan kohteeksi joutumisen riski on kaksi kertaa korkeampi kuin ei-vammaisilla. Suomessa asiaa ei ole toistaiseksi tutkittu.

THL:n mukaan vammaisen kokemaan väkivaltaan puuttuminen on erityisen vaikeaa, koska väkivallan tekijä on usein läheinen, joka voi olla kontakti viranomaisiin ja estää asian esille ottamisen. Vammaisen kanssa työskentelevä ammattilainen voi puolestaan kokea, että puuttumalla väkivaltaan hän vie vammaiselta tärkeän ihmissuhteen tai mahdollisuuden kotona asumiseen.

Invalidiliiton sosiaalijohtaja Pirkko Justanderin mukaan vammainen nainen tunnistaa huonosti itseensä kohdistuvan väkivallan.

– Nainen ei luota, että häntä uskotaan, eikä välttämättä halua myöntää väkivallan olemassaoloa, hän toteaa.

Opas väkivallan tunnistamiseen

THL:n toteuttamassa naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämisen ohjelmassa yhtenä tärkeänä alueena on haavoittuvassa asemassa olevien naisten suojeleminen, mukaan lukien vammaiset naiset. Ohjelmassa on tuotettu opas vammaisten naisten kokemasta väkivallasta, sen tunnistamisesta ja ehkäisystä. Opas auttaa vammaisia naisia, heidän läheisiään ja heidän kanssaan työskenteleviä väkivaltaan liittyvissä kysymyksissä.

Lue lisää: Hakataan se

Vammaispalvelun työntekijöille on myös laadittu ohjeistusta ja toimintamalleja lähisuhde- ja perheväkivallan ja seksuaalisen väkivallan havaitsemisesta, ehkäisemisestä, puuttumisesta ja hoitoonohjauksesta.

Lisätietoa:
Opas: Uskalla olla, uskalla puhua - vammainen nainen ja väkivalta
MARAK moniammatillista apua väkivallan uhrille - Arviointiraportti

Lähde:
THL

Kuva:
Panthermedia