Joka kymmenes kokee epäasiallista kohtelua työssään terveydenhuollossa — tällaista se on

Naiset kokevat asiakasväkivaltaa miehiä useammin.

Epäasiallinen kohtelu on usein väkivaltaa tai sen uhkaa.
Adobe/AOP
Epäasiallinen kohtelu on usein väkivaltaa tai sen uhkaa.

Kuntaorganisaatioissa terveydenhuollon ja hoitotyön työntekijöistä joka kymmenes on kohdannut epäasialista kohtelua työpaikallaan, selviää Työterveyslaitoksen tutkimuksesta.

Epäasiallinen kohtelu on useimmiten väkivaltaa tai sen uhkaa.

Naisista jopa vajaa puolet oli kokenut väkivaltaisia tilanteita asiakkaiden taholta, ja miehistä kolmannes.

Epäasiallista kohtelua kokeneiden joukossa oli lisääntyneitä sairauspoissaoloja, masennus- ja ahdistuneisuusoireilua ja uniongelmia.

Naiset kokivat kaiken kaikkiaan epäasiallista kohtelua enemmän kuin miehet.

Väkivaltaa kokeneilla sairauspoissaoloja

Hoito- ja sosiaalialalla asiakasväkivallan riskiä kasvattivat vuorotyö, kiivas työtahti, kiire ja vaikeus pitää taukoja työpäivän aikana.

Myös liiallinen työmäärä, uhka työn loppumisesta, lyhyt aika työtehtävässä sekä epäluottamus lähiesihenkilöön olivat yhteyksissä koettuihin väkivaltatilanteisiin.

Epäasiallista kohtelua kokeneiden joukossa oli lisääntyneitä sairauspoissaoloja, masennus- ja ahdistuneisuusoireilua ja uniongelmia.

He myös poistuivat todennäköisimmin työnanantajan palveluksesta.

Kahden vuoden seurannassa havaittiin, että myönteisillä muutoksilla lähiesihenkilön ja työyhteisön toimintaan epäasiallinen kohtelu sekä asiakasväkivalta vähenivät.

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivulla.