Joka kolmas nainen kokee väkivaltaa

Euroopassa tämä luku tarkoittaa 62 miljoonaa naista. Alle 30-vuotiaista naisista joka viides on kokenut seksuaalista häirintää sosiaalisessa mediassa tai sähköpostin tai tekstiviestien kautta.

EU:n perusoikeusviraston (FRA) tuoreen tutkimuksen mukaan joka kolmas nainen on kokenut fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa 15 ikävuotensa jälkeen. Euroopassa tämä tarkoittaa 62 miljoonaa naista.

Joka viidennen kohdalla väkivaltaa on aiheuttanut kumppani. Kaikkiaan viisi prosenttia naisista on joutunut raiskauksen kohteeksi.

Viidesosa vastaajista, 9 miljoonaa naista, kertoi olleensa vainoamisen kohteena. Vainoaminen kesti osalla heistä yli kaksi vuotta.

Alle 30-vuotiaista naisista joka viides on kokenut seksuaalista häirintää sosiaalisessa mediassa tai sähköpostin tai tekstiviestien kautta.

Kaksi kolmesta vastaajasta ei ollut raportoinut kumppanin vakavasta väkivaltaisuudesta poliisille tai muille viranomaisille.

FRA:n mukaan tutkimuksen tulokset osoittavat, että naisiin kohdistuva väkivalta ei ole vähäinen ongelma, vaan se koskettaa väkivallan uhreja ja kokonaisia yhteisöjä joka päivä.

Naisiin kohdistuvan väkivallan torjumiseen tarvitaan nykyistä tehokkaampia keinoja, FRA painottaa. Samaa mieltä on tuki- ja neuvontapalvelu Naisten Linjan toiminnanjohtaja Pia Puu Oksanen.

– Suomessa tarvitaan ripeästi lisää matalan kynnyksen palveluita, joihin on mahdollista otta yhteyttä nimettömästi, luottamuksellisesti ja ilman ajanvarausta, Oksanen sanoo tiedotteessa.

Hänen mukaansa kynnys avun hakemiseen on väkivaltaa kokeneilla korkea.

– Kyse ei ole tiedon puutteesta, vaan väkivaltaan liittyvästä häpeästä, tunnistamisen vaikeudesta ja vähättelystä.

Lue lisää: Hakataan se

Naisten Linjan kokemusten perusteella julkisissa sosiaali- ja terveyspalveluissa tarvitaan lisää osaamista väkivaltaa kokeneiden kohtaamiseen ja tukemiseen.

– Monet meille soittavat naiset kertovat kohdanneensa julkisissa palveluissa väkivallan mitätöintiä ja vähättelyä. Tämä ei rohkaise hakemaan apua eikä irrottautumaan vaarallisesta elämäntilanteesta.

Vain harva nainen ilmoittaa väkivallasta poliisille. Oksasen mukaan kyse on luottamuksen puutteesta sekä siitä, että lähisuhteessa tapahtuvaa väkivaltaa ei edelleenkään mielletä rikokseksi.

FRA:n tutkimukseen haastateltiin yhteensä 42 000 naista 28 EU-maasta. Iältään he olivat 18–74-vuotiaita. Suomalaishaastateltavia mukana oli noin 1 500.

Jaana Ahlblad
toimittaja

Kuva: Panthermedia