Hätkähdyttävä tutkimustulos: tappelut ennustavat NHL-pelaajien ennenaikaisia kuolemia

Tappelijoiksi luokitellut pelaajat kuolivat keskimäärin 10 vuotta ei-tappelijoita aiemmin.

Jääkiekossa voi altistua erilaisille päävammoille, jotka vaikuttavat myöhemmin elämässä erilaisten aivojen sairauksien syntyyn.
Adobe/AOP
Jääkiekossa voi altistua erilaisille päävammoille, jotka vaikuttavat myöhemmin elämässä erilaisten aivojen sairauksien syntyyn.

Amerikkalaistutkijat selvittivät, miten toistuvat tappelut vaikuttivat vuosina 1967–2022 NHL:ssa pelanneiden jääkiekkoilijoiden kuolleisuuteen.

Jääkiekossa, kuten muissakin kontaktiurheilulajeissa voi altistua toistuville päävammoilla, jotka aiheuttavat erilaisia neurologisia oireita ja voivat johtaa pahimmillaan vaikeaan neurodegeneratiivisten sairauksien aiheuttamaan invaliditeettiin ja ennenaikaiseen kuolemaan.

Neurodegeneratiivisilla sairauksilla tarkoitetaan sellaisia sairauksia, jotka vaikuttavat ihmisen aivojen hermosoluihin. Tällaisia ovat esimerkiksi Parkinsonin tauti, Alzheimerin tauti ja Huntingtonin tauti.

Erityisesti kuolemaan johtuneissa syissä oli selvä ero: itsemurhat, myrkytykset, neurodegeneratiiviset sairaudet ja liikenneonnettomuudet aiheuttivat yli puolet tappelijoiden kuolemista.

Tutkimuksessa seurattiin yli 6 000 (6 039) jääkiekkoilijaa, jotka luokiteltiin joko tappelijoiksi tai ei-tappelijoiksi.

Joukkueidensa tappelijoiksi luokiteltiin ne pelaajat, joille oli rekisteröity urallaan vähintään 50 tappelua. Näitä oli tutkittavissa 331 pelaajaa.

Ei-tappelijoiksi luokitellut pelaajat olivat vertailuryhmänä muuten hyvin samankaltainen ja varausnumeron perusteella yhtä lahjakkaaksikin arvioitu joukko pelaajia, joille oli kuitenkin kertynyt uran aikana vähemmän tappeluja.

Tutkimuksessa selvisi, että pelaajaryhmien välillä ei ollut mainittavaa eroa kuolleisuudessa, mutta tappelijoiden kuolemat sattuivat keskimäärin 10 vuotta nuoremmalla iällä kuin ei-tappelijoiden.

Myös kuolemaan johtuneissa syissä oli selvä ero: itsemurhat, myrkytystilat, neurodegeneratiiviset sairaudet ja liikenneonnettomuudet aiheuttivat yli puolet tappelijoiden kuolemista, kun taas ei-tappelijoiden ryhmässä tapahtui esimerkiksi vain yksi kuolemaan johtanut liikenneonnettomuus.

Jääkiekossa tapahtuvia päävammoja on pyritty monin keinoin ehkäisemään.

Vaikka tappelut aiheuttavat vain alle 10 % NHL:ssa todetuista aivotärähdyksistä, niidenkin väheneminen näyttää olevan tärkeää pelaajien myöhemmän hyvinvoinnin kannalta.

On luonnollista, että eri pelaajien erilainen psykologinen profiili voi vaikuttaa selviytymiseen kaukalon ulkopuolella.

Juttu on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.