Nuoruusiän huippu-urheilu näkyy vielä vanhoilla päivilläkin

Vuonna 2008 toteutettuun terveystutkimukseen osallistui 599 henkilöä, joista 392 oli entisiä huippu-urheilijoita.

LL Merja Laine selvitti väitöstutkimuksessaan, suojaako nuoruusvuosien huippu-urheilu miehiä kardiometabolisilta sairauksilta, kuten tyypin 2 diabetekselta, kohonneelta verenpaineelta, metaboliselta oireyhtymältä ja ei-alkoholiperäiseltä rasvamaksalta ja onko sillä vaikutusta telomeerien pituuteen myöhemmällä iällä.

Vuonna 2008 toteutettuun terveystutkimukseen osallistui 599 henkilöä, joista 392 oli entisiä huippu-urheilijoita ja 207 verrokkeja. Urheilijat jaettiin nuoruusiän urheilu-uran perusteella kestävyys-, joukkue- ja voimaurheilijoihin.

Ikääntyneillä (keski-ikä 73 v) entisillä huippu-urheilijoilla oli suuntaus alhaisempaan tyypin 2 diabeteksen riskiin kuin saman ikäisillä verrokeilla, ja heillä oli myös alhaisempi kohonneen verenpaineen, metabolisen oireyhtymän sekä ei-alkoholiperäisen rasvamaksan riski kuin verrokeilla. Niin ikään kehon rasvaprosentti oli huippu-urheilijoilla merkittävästi alhaisempi kuin verrokeilla. Sen sijaan telomeerien pituudessa ei tullut esiin eroa huippu-urheilijoiden ja verrokeiden välillä.

Huippu-urheilijat näyttivät myös säilyttävän fyysisesti aktiivisen elämäntavan ikääntyneinäkin paremmin kuin verrokit.

LL Merja Laine väittelee 28. elokuuta 2015 kello 12.00 Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa aiheesta "Cardiometabolic health among male former elite athletes" (Suomalaisten mieshuippu-urheilijoiden kardiometabolinen terveys myöhemmällä iällä).

Lähde:
Helsingin yliopisto

Kuva:
Panthermedia