Lisää mielekästä tekemistä ikäihmisille

Ohjelmapäällikkö Reija Heinolan mukaan hankkeiden tavoitteena on nostaa ikäihminen tekijäksi, ei pelkäksi toiminnan kohteeksi.

Kun ihminen vanhenee, hänelle kerääntyy valtavat määrät kokemuksia, tietoa ja taitoa. Tätä halutaan tuoda esille vuonna 2013 toimintansa aloittaneessa Eloisa ikä -ohjelmassa.

Kyseessä on Vanhustyön keskusliiton koordinoima ja Raha-automaattiyhdistyksen tukema avustusohjelma, jonka tavoitteena on parantaa ikäihmisten arkea. Ohjelmaan on otettu mukaan yhteensä 30 sosiaali- ja terveysalan järjestöjen toteuttamaa hanketta eripuolilta Suomea.

Ohjelmapäällikkö Reija Heinolan mukaan hankkeiden tavoitteena on nostaa ikäihminen tekijäksi, ei pelkäksi toiminnan kohteeksi.

– Tarkoituksena on tukea ikäihmisten osallisuutta, toimijuutta ja mielen hyvinvointia, hän sanoo.

Kuka on ikäihminen?

Mutta minkä ikäisenä ihmisestä tulee ikäihminen? Heinolan kokemuksen mukaan vastaus riippuu siitä, keneltä kysytään. 30-vuotiaan mielestä 70-vuotias on ikäihminen ja 70-vuotiaan mielestä 85-vuotias.

– Lisäksi vanhuuden ikäraja nousee koko ajan toimintakyvyn parantuessa, hän pohtii.

Eloisa ikä -ohjelman hankkeissa on laaja ikähaitari. Esimerkiksi Suomen Punainen Risti valmentaa juuri eläkkeelle jääviä elämänmuutokseen. Osallistuja voi tässä tapauksessa olla kuusikymppinen. Vanhimmat toiminnassa mukana olevat ovat lähes 100-vuotiaita.

Kulttuuria ja yhteistyötä

Heinola puhuu hankkeista innostuneesti. Hän nostaa esille Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistyksen Kulttuurista muistoja -hankkeen, joka houkuttelee paikallisia ikäihmisiä kulttuurin pariin.

– Paikalliset saavat kokeilla itseään kiinnostavia taiteenlajeja. Viime marraskuussa yhdistys tuotti Roland Harwoodin Kvartetti-näytelmän yhteistyössä Lapuan teatterin kanssa. Esitys oli menestys, Heinola kertoo.

Toisena hyvänä esimerkkinä Heinola pitää Kauhavalla kehitettyä toimintaa. Siellä paikkakunnan päiväkoti, koulu ja vanhainkoti toimivat yhteistyössä Kauhavan Seudun Vanhustenkotiyhdistyksen kanssa. Ikäihmiset käyvät päiväkodeissa lukemassa lapsille ja peruskoululaiset voivat halutessaan korvata liikuntatunnin menemällä vanhuksen seuraksi ulkoilemaan.

– Näin saadaan eri sukupolvet toimimaan luontevasti yhdessä ja toistensa hyväksi.

Järjestöjen ristipölytys

Heinola huomauttaa, että on ainutlaatuista, että näin monta eri järjestöä tekee yhteistyötä ikäihmisten arjen parantamiseksi. Mukana on niin valtakunnallisia kuin paikallisiakin hankkeita.

– Tavallaan ristipölytämme tietotaitoa toisillemme ja opimme näkemään ikääntyneiden elämän uusin silmin, hän sanoo.

Hankkeet ovatkin nostaneet esille paljon kysymyksiä. Ovatko palvelutalot valmiita siihen, että saamelainen muistisairas unohtaa suomenkielen ja puhuu loppuelämänsä pelkkää saamea? Millaisia vanhuspalveluita on kuuroille? Miten vanhusalan ammattilaiset ottavat huomioon seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvat ikääntyvät ihmiset? Millaisia palveluita on tarjolla ikääntyville maahanmuuttajille?

– Kysymykset ovat tärkeitä ja ajankohtaisia. Vanhusten määrä kasvaa koko ajan ja joukkoon mahtuu paljon erilaisia ihmisiä. Kaikki ikääntyneet ansaitsevat tulla kuulluksi ja huomioon otetuiksi. Pyrimme tuomaan näitä asioita esille hankkeiden avulla.

Eloisa ikä -ohjelman perusviesti on rohkaiseva. Yksin ei tarvitse jäädä, elämä jatkuu ja ikääntyneenä voi nauttia uusien asioiden oppimisesta. Kaikki ikäihmiset ovat oikeutettuja tasa-arvoiseen kohteluun.

Oheisesta listata voi tutustua ohjelman hankkeisiin. Toimintaa löytyy ympäri Suomen.

Lappi

SámiSoster: Muittohallat

Hanke tarjoaa ryhmätoimintaa saamelaisille muistisairaille ja vuorovaikutusta tukevia välineitä ja menetelmiä heidän läheisilleen.

Pohjois-Suomi

Oulun Eläkkeensaajat

Ikäihmisille tarkoitettu kohtaamispaikka.

Oulun Seudun Muistiyhdistys: Vielä virtaa

Kehittää muistisairaiden omiin voimavaroihin pohjautuvaa osallistavaa ryhmätoimintaa ja muistivapaaehtoistoimintaa.

Länsi- ja Sisä-Suomi

Kauhavan Seudun Vanhustenkotiyhdistys: Aijjoos II

Vahvistaa ikäihmisten terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia osallisuuden, sukupolvityön ja kulttuurin keinoin.

Etelä-Pohjanmaan muistiyhdistys: Kulttuurista muistoja

Hankkeen tarkoituksena on tarjota kulttuuri- ja taideharrastusmahdollisuuksia ikäihmisille, muistisairaille ja heidän omaisilleen omassa kunnassa ja kylässä lähipalveluna.

FinFami, Eteläpohjanmaa: VIOLA

Tarkoituksena on ikääntyvien omaisten hyvinvointikartoituksen tekeminen ja jatkotyöskentely ikääntyvien tukiverkoston toimijatahojen kanssa.

➤ Keski-Suomen Sosiaaliturvayhdistys: Kehitytään kimpassa

Hankkeen päämääränä on tukea ja vahvistaa hankekuntien kotona asuvien ikäihmisten hyvinvointia ja hyvää arkea yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa.

Lievestuoreen palvelukeskusyhdistys: Osallistuva ikäihminen – mielekäs arki

Ikääntyvien osallisuuden ja toimintakyvyn edistämistä ryhmätoimintojen avulla.

Tampereen Kaupunkilähetys ja Tampereen Vanhuspalveluyhdistys: Likioma

Kehittää yhteisöllistä toimintamallia Tampereelle Härmälän Kampuksen alueelle yhdessä alueen ikäihmisten kanssa.

Lounais-Suomi

Länsi-Suomen Diakonialaitoksen säätiö: Diakoniapuisto

Tavoitteena lisätä ikääntyneiden hyvinvointia kulttuurin ja liikunnan keinoin.

Fingerroosin säätiö

Tavoitteena kehittää ja vakinaistaa järjestölähtöisen löytävän vanhustyön toimintamallia Turun seudulle.

Turun Kaupunkilähetys: IKÄTUKI

Kehittää verkostoyhteistyöhön perustuvan tukihenkilötoiminnan mallia, joka on tarkoitettu vaikeissa elämäntilanteissa oleville ikääntyneille.

Särkisalon Vanhustentaloyhdistys: Yhres etteskesi

Tukee maaseudun ikääntyvien hyvinvointia ja osallisuutta matalan kynnyksen toiminnan ja etsivän vanhustyön avulla.

Etelä-Suomi

Kanta-Hämeen Muistiyhdistys: LÄHDE

Vahvistaa läheisverkoston tietotaitoja muistisairaan henkilön ja omaishoitajan tueksi.

Helsingin Alzheimer-yhdistys: Liikunnan ilo

Edistää muistisairaiden toimintakykyä liikunnan avulla.

Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö: Seniori-Vamos

Järjestää etsivää ja osallistavaa urbaania seniorityötä Helsingin Kalliossa.

➤ Helsinki Missio

Järjestää keikkavapaaehtoistoimintaa senioreiden auttamiseksi.

Itä-Helsingin lähimmäistyö Hely: Senioriverkko - Hyvinvointia mobiilisti:

Edistää ikääntyvien itsenäistä selviytymistä mobiilisovellusten avulla.

➤ Kantti: JADE

Helpottaa ikääntyvien maahanmuuttajanaisten kotoutumista vertaistuellisten ryhmätoimintojen ja yksilöllisen tuen avulla.

Miina Sillanpään Säätiö: Neuvokkaiden naisten kestävät konstit – yhdessä toimien rikas elämä

Edistää yksinäisyyttä kokevien pienituloisten iäkkäiden naisten hyvinvointia ryhmätoiminnan avulla.

Suomen Raamattuopiston säätiö: Ollaan ihmisiksi!

Lievittää ikääntyneiden ihmisten yksinäisyyttä vapaaehtoistoiminnan avulla.

Valtakunnalliset hankkeet:

Eläkeliitto: Elämäkäsillä

Tarjoaa ikäihmisille osallisuutta ja hyvinvointia kädentaitojen avulla.

Eläkkeensaajien Keskusliitto: Verkosta virtaa

Ehkäisee ikääntyneiden syrjäytymistä tietoyhteiskunnassa.

Ikäinstituutin säätiö: Elämäntaidon eväät

Pyrkii vahvistamaan ikäihmisten elämäntaitoja ja mielen hyvinvointia.

Kuuloliitto: Vapaaehtoiset ikähuonokuuloisuuden tukena

Vapaaehtoiset järjestävät kuulohuollon neuvontaa ja vertaistukea.

Kuurojen Palvelusäätiö: MEMO-ohjelma

Tukee viittomakielisiä muistisairaita ja heidän läheisiään.

SETA: Yhdenvertainen vanhuus II:

Kehittää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ikääntyvien palvelumalleja.

Suomen Mielenterveysseura: Mirakle – mielen hyvinvoinnin rakennuspuut ikääntyville

Vahvistaa ikääntyvien mielenterveyttä ja psyykkistä hyvinvointia kehittämällä ryhmätoimintoja ja tuottamalla ikääntyvien mielen hyvinvointia tukevaa materiaalia.

Suomen Punainen Risti: Täyttä elämää eläkkeellä

Valmentaa juuri eläkkeelle jääviä elämänmuutokseen vapaaehtoistoiminnan avulla.

Suomen Setlementtiliitto: Yhdessä mukana

Kehittää ikääntyville yhteisöllinen ja turvallinen elinympäristö vertais- ja kansalaistoiminnan avulla.

Kirjoittanut:
Johanna Nykopp
toimittaja

Kuva:
Panthermedia

Artikkelia muutettu 23. maaliskuuta 2015. Listaan lisätty Etelä-Pohjanmaan FinFamin projekti.