Lonkkaproteeseista löytyi pelättyä vähemmän ongelmia

Yliopistosairaalat ovat tarkastaneet tuhansia lonkkaproteesipotilaita, joille on asennettu tietyntyyppinen tekonivel. Siitä irtoavien metalli-ionien pelättiin aiheuttavan kudosvaurioita, mutta ongelma osoittautui pelättyä pienemmäksi.

Yliopistosairaalat ovat vajaan parin viime vuoden aikana tarkastaneet tuhansia lonkkaproteesipotilaita, joille on aikaisemmin asennettu metalli-metalliliukupintainen tekonivel. Tarkastuksiin ryhdyttiin, koska liukupinnasta irtoavat kromi- ja kobolttihiukkaset saattavat aiheuttaa kudosvaurioita.

TYKS:ssä tarkastus on tehty vajaalle 1 500 lonkkaproteesipotilaalle.

– Tarkastuksessa ovat käyneet lähes kaikki potilaat, joille on asennettu metalli-metalliliukupintainen tekonivel, kertoo tuki- ja liikuntaelinsairauksien toimialajohtaja Petri Virolainen.

TYKS:ssä on ollut käytössä useita tekonivelmalleja. Yleisimmin käytetyn metalli-metalliliukupintaisen tekonivelen saaneista potilaista on käynyt uusintatarkastuksissa noin 1 300 potilasta.

– Heistä ehkä 75 on leikattu uudelleen metalli-metalliliukupintaan liittyvän ongelman vuoksi. Aivan yksiselitteisesti emme kuitenkaan voi sanoa, johtuuko uusintaleikkaus tällaisen liukupinnan aiheuttamasta ongelmasta vai jostain muusta. Tekonivelpotilaille joudutaan tehdään muutenkin paljon uusintaleikkauksia monista eri syistä, Virolainen toteaa.

Myös muista samantyyppisistä tekonivelmalleista on aiheutunut jonkin verran ongelmia.

Uudelleen leikatuille potilaille ei yleensä tarvitse vaihtaa koko tekoniveltä, vaan pelkkä liukupinta.

Virolaisen mukaan metalli-metalliliukupintaisista tekonivelistä aiheutunut ongelma ei näyttäisi olevan niin suuri kuin pelättiin.

– Toisaalta emme tiedä, mikä tilanne on 15–20 vuoden kuluttua.

"Pahimmat pelot jäivät toteutumatta"

OYS:n seurantavastuulla on ollut kaikkiaan noin 1 250 lonkkaproteesipotilasta, joista suurin osa on tarkastettu.

– Uusintaleikkaukseen on joutunut vajaat sata potilasta, kertoo OYS:n tekonivelkirurgiasta vastaava erikoislääkäri Ari-Pekka Puhto, joka on myös Suomen Artroplastiayhdistyksen puheenjohtaja.

– OYS:n alueella todellinen leikkausmäärä on noin 20 prosenttia pienempi kuin etukäteen arvioin, joten pahimmat pelot jäivät toteutumatta. Rahaa on kuitenkin kulunut paljon, sillä OYS:ssa on esimerkiksi tehty lähes 500 magneettitutkimusta ja kaikki potilaat ovat käyneet myös ylimääräisellä poliklinikkakäynnillä.

Puhdon mukaan uusintaleikkausprosentti on suurin piirtein samaa luokkaa HUS:ssa, TYKS:ssä, KYS:ssä ja OYS:ssa. Coxassa Tampereella uusintaleikkauksia on tehty suhteellisesti selvästi enemmän kuin muissa sairaaloissa.

Kirjoittanut:
Suvi Sariola
toimittaja

Kuva:
Pixmac

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.

Lue lisää jutun aiheesta