Loppuvuodesta syntyneillä diagnosoidaan ADHD muita useammin

Riikka Koljonen selvitti tutkimuksessaan, miten ikä vaikuttaa ADHD-diagnoosiin suomalaisessa erikoissairaanhoidossa.

Yhdysvalloissa ja Kanadassa tehdyissä tutkimuksissa on havaittu suhteellisen iän (lasten ikäerot muun muassa koululuokan sisällä) vaikuttavan lasten todennäköisyyteen saada aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriön (ADHD) diagnoosi. Tutkimusten mukaan ADHD-diagnoosi on yleisempi luokkansa nuorimmilla lapsilla.

Yhteyden havainneet tutkijat esittävät todennäköisimmäksi selitykseksi luokan nuorempien lasten kypsymättömyyden aiheuttamaa ADHD:n ylidiagnosointia. Huoli liian herkästi annetuista ADHD-diagnooseista liittyy kuitenkin erityisesti pohjoisamerikkalaisiin hoitokäytäntöihin.

Helsingin yliopistosta valmistunut psykologian maisteri Riikka Koljonen on selvittänyt pro gradu – tutkimuksessaan, miten suhteellinen ikä vaikuttaa ADHD-diagnooseihin suomalaisen erikoissairaanhoidon potilailla pääkaupunkiseudulla. Hän vertasi ADHD-diagnosoitujen potilaiden ja kaikkien Helsingissä samalla aikavälillä (1983-2011) syntyneiden syntymäaikojen jakaumia x2-yhteensopivuustestillä.

Otos (N=3051) koostui Helsingin yliopistollisen keskussairaalan (HYKS) lastenneurologisten sekä lastenpsykiatristen poliklinikoiden ja osastojen potilaista. Otoksessa olivat mukana kaikki aikavälillä 2.1.2000-2.5.2013 näissä toimipisteissä hoidossa olleet ADHD-potilaat. Hoitokäyntiensä aikaan tutkittavat olivat 1-18-vuotiaita. Tutkittavista 2596 oli poikia ja 455 tyttöjä.

Koljonen havaitsi, että ADHD-diagnosoitujen potilaiden syntymäpäivien jakauma poikkesi kaikkien Helsingissä syntyneiden lasten syntymäpäivien jakaumasta. Vuoden viimeisellä neljänneksellä syntyneillä, eli luokkansa nuorimmilla, oli 31 prosenttia korkeampi todennäköisyys päätyä HYKS-erikoissairaanhoitoon ADHD-potilaana kuin vuoden ensimmäisellä neljänneksellä syntyneillä.

Koljosen mukaan ei voida tietää, aiheutuuko suhteellisen iän vaikutus systemaattisesta virheestä ADHD-potilaiden tunnistamisessa tai diagnosoinnissa, vai lisääkö luokkansa nuorimpiin kuuluminen ADHD-oireita. Koljosen mielestä on tärkeää jatkossakin selvittää suhteellisen iän vaikutusta ADHD-diagnosoinnissa.

Lähde:
Helsingin yliopisto
Suhteellisen iän vaikutus ADHD-diagnoosien esiintymiseen erikoissairaanhoidon potilailla

Kuva:
Panthermedia