Lukiolaiset: Lääkäriä tarvitaan

Suomen Lukiolaisten Liitto ei ole tyytyväinen kehittämistyöryhmän raporttiin.

Opiskeluterveydenhuollon kehittämistyöryhmä esittää raportissaan lakimuutosta, jossa määräaikaiset lukion ja ammatillisen oppilaitoksen opiskelijoiden lääkärintarkastukset muutettaisiin harkinnanvaraisiksi.

Esityksen mukaan terveydenhoitaja tekisi pakollisen terveystarkastuksen toisen asteen opiskelijoille ensimmäisenä opiskeluvuonna. Lääkärintarkastus taas tehtäisiin terveydenhoitajan tekemän seulonnan perusteella vain valikoiduille opiskelijoille.

Opiskeluterveydenhuolto on aliresursoitu ja määräaikaistarkastuksia vähentämällä työryhmä toivoo siirtävänsä tällä hetkellä riittämätöntä lääkärien työaikaa ennaltaehkäisevään toimintaan, kuten yhteisöterveydenhuoltoon sekä lääkärin vastaanottotoimintaan. Työryhmä ei kuitenkaan ollut esityksessään yksimielinen.

Suomen Lukiolaisten Liitto ei ole tyytyväinen työryhmän esitykseen. Liiton puheenjohtaja Otto Ahoniemi huomauttaa, että työryhmän tehtävänä ei ollut etsiä säästökohteita tai esittää rakenteellisia muutoksia, vaan parantaa ja kehittää opiskeluterveydenhuoltoa.

– Tuntuu, että työryhmä yrittää käydä lääkärin työajalla jonkinlaista kauppaa ilman vastapuolta. Mikään ei takaa, että laskennallisesti vapautunut työaika käytettäisiin opiskelijoihin, kun pakollisia terveystarkastuksia ei ole, hän sanoo.

Liitto huomauttaa, että opiskeluterveydenhuollon palvelut sijaitsevat harvoin oppilaitoksen välittömässä läheisyydessä, siksi opiskeluterveydenhuollon henkilökunnalla on oltava hyvä kokonaiskuva opiskelijoiden voinnista.

– Opiskeluterveydenhuolto ei onnistu opintojen tukemisessa ja keskeyttämisten ehkäisyssä, mikäli opiskelukykyä haittaavia terveysongelmia ei havaita riittävän ajoissa. Nuoren terveydessä voi tapahtua niin paljon muutosta yhden vuoden aikana, osa myös opintojen aiheuttamaa. Pelkään, että eniten lääkärin palveluita tarvitseville sinne hakeutuminen on kaikkein vaikeinta”, Ahoniemi sanoo.

Opiskeluterveydenhuollon kehittämistyöryhmä luovutti raporttinsa valtiosihteeri Ulla-Maija Rajakankaalle perjantaina 23.5. klo 9.00.

Lähde:
Suomen Lukiolaisten Liitto

Kuva:
Panthermedia