Lumevaikutus vahva vaikeassakin masennuksessa

Tutkimus osoitti lumekontrolloitujen tutkimuksien tarpeellisuuden esimerkiksi uusien masennuslääkkeiden todellisen tehon osoittamiseksi.

Vaikeaa masennusta sairastavista avohoitopotilaista tehtyjen 75 kontrolloidun tutkimuksen analyysissä vuosilta 1981–2000 yllättävän suuri osa sai apua lumeesta. Lumeen edullinen vaikutus vaihteli suuresti, välillä 12–52 %. Puolessa tutkimuksista 30 % lumeella hoidetuista potilaista pa­rani merkittävästi, kun taas aktiivilääkitystä saaneista merkittävää paranemista osoitti enimmillään 50 % (vaihtelu 32–70 %). Lumeen vaikutus paranemiseen on lisääntynyt noin 7 % kahden viimeksi kuluneen vuosikymmenen kuluessa, kuten myös aktiivilääkityksen vaikutus. Tutkimus osoitti lumekontrolloitujen tutkimuksien tarpeellisuuden esimerkiksi uusien masennuslääkkeiden todellisen tehon osoittamiseksi. Tutkijat toteavat lumeen käytön masennuksen hoidossa eettisesti ongelmalliseksi ja esittävät pohdittavaksi, miten eettiset ongelmat voitaisiin välttää.
JAMA 2012;287:1840–7, doi:10.1001/jama.287.14.1840

Juhana E. Idänpään-Heikkilä
professori

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehdessä 48/12.

Lue lisää: Omaa aikaa