Maailman nopeinta aivoinfarktin liuotushoitoa

Aivoinfarktin liuotushoitoa pystytään antamaan HYKS:ssä nopeammin ja useammalle sitä tarvitsevalle potilaalle kuin missään muualla. Hoitoviiveet on minimoitu.

Lääkäriliiton 4 000 euron suuruinen laatupalkinto on myönnetty HYKS:n neurologian klinikan aivoverenkiertohäiriötiimille, Meilahden päivystyspoliklinikalle ja HYKS:n ensihoidolle aivoinfarktin liuotushoitoketjun kehittämisestä. Malli on hyvin mitattu ja dokumentoitu sekä tunnustettu myös kansainvälisesti, palkitsijat perustelevat valintaa.

Palkittavaan ryhmään kuuluvat Atte Meretoja, Turgut Tatlisumak, Perttu Lindsberg, Johanna Kaartinen, Veli-Pekka Harjola, Markku Kuisma ja Markku Kaste.

Ensimmäiset tunnit ratkaisevat

Liuotushoito on ainoa näyttöön perustuva akuutti lääkehoito aivoinfarktissa. Hoidon nopea saaminen on tärkeää. Liuotushoidon teho on suurimmillaan ensimmäisinä tunteina aivoinfarktin synnystä ja häviää vähitellen 4,5 tuntiin mennessä.

HYKS:n aivoinfarktin liuotushoitoketjua on kehitetty yli viidentoista vuoden ajan yhteistyössä ensihoidon, päivystyksen ja aivoverenkiertohäiriötiimin kanssa. Kansainväliset vertailut osoit­tavat, että tämä hoito pystytään antamaan HYKS:n alueella tällä hetkellä nopeammin ja useammalle sitä tarvitse­valle ­potilaalle kuin missään muualla maailmassa.

Kantavana ajatuksena on, että toimiva ja nopea kommunikaatio ensihoidon ja liuotuspäivystäjän välillä mahdollistaa sairaalan tehokkaan varautumisen potilaan saapumiseen. Kaikki sairaalan sisäiset viiveet on minimoitu.

HYKS:ssä liuotushoito kyetään antamaan keskimäärin 17 minuutin sisällä potilaan saapumisesta sairaalaan. Tämä aikaa sisältää statuksen, pään kuvantamisen, verikokeet, diagnoosin ja hoidon aloittamisen. Keskimäärin eurooppalaisilla, amerikkalaisilla ja australialaisilla keskuksilla vastaava aika on 70–80 minuuttia. HYKS:n mallin nopeus perustuu anamneesiin ja hoitovaihtoehdoista keskusteluun kuljetuksen aikana sekä potilaan viemiseen ambulanssipaareilla suoraan TT-huoneeseen. Hoidon nopeudesta huolimatta virhediagnooseja tulee HYKS:ssä vähemmän kuin muualla.

Hoidosta on laadittu yksityiskohtaiset kirjalliset ohjeet. Meilahden ”punainen kirja” Aivoverenkiertohäiriöt. Potilaan tutkiminen ja hoitokäytännöt päivitetään ­aina, kun uutta tutkittua tietoa julkaistaan. Sitä käytetään apuna aivoinfarktipotilaiden hoidossa useimmissa neurologian klinikoissa Suomessa.

Hyvä yhteistyö olennaista

HYKS:n aivoinfarktin liuotushoitotoiminta lähti alun perin liikkeelle neurologian professori Markku Kasteen johdolla. Kaste on nyt jo eläkkeellä, mutta kehittää edelleen aktiivisesti aivoinfarktin hoitoa ja preventiota.

– Toimintamallia on parannettu jatkuvasti. Tämä ei ole ollut mikään yhden miehen sota, vaan olennaista on moni­ammatillinen yhteistyö. Kaikki ensihoitajista päivystyspoliklinikan hoitajiin ja lääkäreihin toimivat asian puolesta. Kukaan yksin ei saa hyviä tuloksia aikaan vaan kaikki yhdessä, Kaste painottaa.

– Tehokas liuotushoito pelastaa henkiä ja parantaa potilaiden toipumista. Se tuottaa myös valtavat säästöt kroonikkohoidosta, Kaste toteaa.

Laatupalkintohakemuksen laatija Atte Meretoja työskentelee tällä hetkellä ­osittain HYKS:ssä, osittain neurologian apulaisprofessorina Melbournen yliopistossa Australiassa.

– Aivoinfarktit aiheuttavat viisi prosenttia kaikista maailman kuolemista ja huomattavaa vammaisuutta. Ainoan potentiaalisesti parantavan hoitomuodon tehokas käyttö on siksi tärkeää, Meret­oja toteaa.

– Helsingin esimerkki osoittaa, että maailmalla on huimasti tehostamisen varaa vallitsevasta tasosta aivoinfarktin hoidossa. Melbournessa olemme lisäksi osoittaneet, että Helsingin malli on nopeasti sovellettavissa muissakin terveydenhuoltojärjestelmissä.

Sari Kosonen_tiedottaja
Suomen Lääkäriliitto

Kuva: Mikko Käkelä

Julkaistu Lääkärilehdessä 50–52/13.