Mäkikuisma saattaa heikentää ehkäisypillerien tehoa

Ison-Britannian viranomaiset varoittavat, että mäkikuismavalmisteet voivat heikentää ehkäisypillereiden vaikutusta. Ylilääkäri Eeva Sofia Leinonen Fimeasta kertoo, että mäkikuisman yhteisvaikutus ehkäisyvalmisteiden kanssa on tunnettu haitta.

Ison-Britannian viranomaisten mukaan mäkikuisma voi heikentää ehkäisytablettien vaikutusta. Ison-Britannian lääkeviranomaiset ovat saaneet viimeisten kuuden kuukauden aikana kaksi raporttia, joissa on epäilty yhteyttä mäkikuismaa sisältävien valmisteiden ja ei-toivottujen raskauksien välillä. Asiasta kertoi BBC.

Mäkikuisman yhteisvaikutus ehkäisyvalmisteiden kanssa on tunnettu haitta. Näin toteaa ylilääkäri Eeva Sofia Leinonen Fimeasta.

Hänen mukaansa kirjallisuudessa on julkaistu useita tapauksia, joissa mäkikuisman samanaikainen käyttö ehkäsypillereiden on heikentänyt niiden tehoa ja johtanut raskauteen.

– Suomessa ei ole tietääkseni raportoitu raskauksia, jotka ovat ilmenneet, kun mäkikuismavalmisteet ovat heikentäneet ehkäisytablettien tehoa. Potilaat ja lääkärit ilmoittavat muutenkin Suomessa hyvin vähän haittatapahtumia kasvirohdosvalmisteista verrattuna esimerkiksi Ruotsiin, sanoo Leinonen.

Vuosina 1987–2006 Ruotsin lääkeviranomaisille ilmoitettiin 64 493 epäillyistä lääkehaittatapahtumasta, joista 778 koski täydentäviä ja vaihtoehtoisia lääkkeitä.

– Näistä raporteista kolme oli raskaustapauksia, joissa epäiltiin potilaan samanaikaisesti käyttämän mäkikuismavalmisteen heikentäneen ehkäisytablettien tehoa.

Ainoa tällä hetkellä Suomessa lääkevalmisteena myynnissä oleva mäkikuismavalmiste on apteekista ilman reseptiä saatava itsehoitovalmiste lyhytaikaiseen lievän masennustilan hoitoon.

Mäkikuisma vaikuttaa monien lääkkeiden tehoon

Mäkikuismauutteiden sisältämät bioaktiiviset aineet, kuten hyperisiini ja pseudohyperisiini, vaikuttavat mielialaan useiden eri välittäjäaineiden kautta. Ne aiheuttavat yhteisvaikutuksia muiden lääkevalmisteiden kanssa mm. siksi, että ne vaikuttavat samojen mekanismien kautta kuin muut keskushermostoon vaikuttavat lääkkeet.

Leinosen mukaan mäkikuisma vaikuttaa useiden muiden lääkevalmisteiden tehoon myös siksi, että se indusoi lääkettä metaboloivia entsyymejä, etenkin CYP3A4:ä ja P-glykoproteiinia.

– Ehkäisyvalmisteiden lisäksi mäkikuisma voi heikentää mm. antikoagulanttien, monien HIV-lääkkeiden, hyljinnänestolääkkeiden ja joidenkin syöpälääkkeiden tehoa. Mäkikuismaa ei ole suotavaa käyttää muiden lääkkeiden rinnalla ilman lääkärin huolellista arviota. Mäkikuismaa on syytä kokonaan välttää, jos käytössä on elintärkeitä lääkkeitä, joiden aineenvaihduntaan mäkikuisman tiedetään vaikuttavan, hän muistuttaa.

Ulla Toikkanen
toimittaja

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.

Lue lisää jutun aiheesta