Mäkikuisma heikentää ketamiinin tehoa

Kipulääke ketamiinin pitoisuudet vaihtelevat suuresti, kun samanaikaisesti käytetään antibiootteja, luontaistuotelääkettä tai greippimehua.

Kipulääke ketamiinin pitoisuudet vaihtelevat suuresti, kun samanaikaisesti käytetään antibiootteja, luontaistuotelääkettä tai greippimehua, ilmenee LL Marko Peltoniemen väitöstutkimuksesta.

Tutkimuksen mukaan S-ketamiinin käyttö maksa- ja suolistoentsyymien toimintaa kiihdyttävän antibiootti rifampisiinin ja luontaistuote mäkikuisman kanssa laski merkittävästi S-ketamiinin pitoisuuksia.  Mäkikuisman ja rifampisiinin kanssa suun kautta annosteltu S-ketamiini on todennäköisesti tehoton.

Peltoniemen työ on ensimmäinen ketamiinilla tehty systemaattinen lääkeaineiden yhteisvaikutustutkimus. Tutkimus aloitettiin vuonna 2008.

Peltoniemen mukaan kiinnostus erityisesti matala-annoksista S-ketamiinia kohtaan on selvästi lisääntynyt.

– Sitä voidaan käyttää yhtenä vaihtoehtona kroonisen kivun hoidossa ehkäisemisessä, jos muut lääkkeet ovat riittämättömiä. S-ketamiini voi vähentää myös opiaattien tarvetta ja siten vähentää niiden sivuvaikutuksia kirurgisten toimenpiteiden yhteydessä, Peltoniemi kertoo.

Hänen mukaansa teoriassa ketamiini voisi jopa vähentää kivun kroonistumista, mutta laadukkaita seurantatutkimuksia aiheesta ei vielä ole.

– S-ketamiini on selvästi tehokkaampi kuin perinteinen raseeminen ketamiini, joten kivunhoitoon tarvitaan pienempiä annoksia. Näin voidaan välttää tai vähentää hankalia sivuvaikutuksia, kuten hallusinaatioita ja painajaisia, Peltoniemi lisää.

Peltoniemen mukaan greippimehun vaikutus lääkeainemetaboliaan ja lääkkeen kulkeutumiseen elimistössä on ollut hyvin tiedossa. Jo yksi lasillinen voi muuttaa lääkeaineen pitoisuuksia merkittävästi. Mielialaan vaikuttavana tuotteena markkinoidun mäkikuismavalmisteen käytöstä tulisi kysyä potilaalta ennen leikkausta.

– Ainakin TYKS:n leikkaussalien tarkastuslistassa on muistutus siitä, että potilaalta kysytään lääkevalmisteiden käytöstä. Potilas saattaa usein kuitenkin jättää kertomatta rohdosvalmisteista, koska arvelee, ettei reseptivapailla valmisteilla ole siinä tilanteessa merkitystä.

Markkinoilla oleva S-ketamiini on laskimonsisäisesti tai lihakseen annettava valmiste. Peltoniemen mukaan suun tai nenän kautta annosteltavalla muodolla saattaisi olla tilausta kroonisesta kivusta kärsiville potilaille, jos lääkkeen turvallisuus pitkäaikaiskäytössä saataisiin varmistettua.

Talouslehti Forbesin mukaan Johnson&Johnson -yhtiö on suunnittelemassa S-ketamiinivalmisteen suuntaamista masennuspotilaiden hoitoon. Annostus olisi lehden mukaan 1/12 osa anestesiassa käytetystä annostuksesta. Lääkeaine tulisi markkinoille nenäsuihkeena.

LL Marko Peltoniemen väitöskirja ”Effects of Cytochrome P450 Enzyme Inhibitors and Inducers on the Metabolism of S-ketamine" tarkastetaan Turun yliopistossa 14.6.2013.

Jaana Ahlblad
toimittaja

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla

Lue lisää jutun aiheesta