Masennuslääkkeiden käyttö lisää pään vammojen riskiä Alzheimerin tautia sairastavilla

Tulos huolettaa, koska masennuslääkkeitä on pidetty turvallisempina kuin bentsodiatsepiinejä, selviää tutkimuksesta.

Masennuslääkkeiden käyttö lisäsi pään vammojen ja traumaattisten aivovammojen riskiä Alzheimerin tautia sairastavilla käytön alkuvaiheessa, mutta myös kaksi vuotta kestäneen käytön aikana, selviää Itä-Suomen yliopiston tutkimuksesta. Aiemmin masennuslääkkeiden käyttö on yhdistetty suurentuneeseen kaatumisen sekä lonkkamurtumien riskiin.

Yhteys pään vammojen ja masennuslääkkeiden välillä varmistettiin tutkimusasetelmassa, jossa henkilöä verrattiin itseensä. Tällä tavoin vältettiin käyttäjien valikoitumiseen liittyvien tekijöiden vaikutus. Samanlaista yhteyttä ei löytynyt muiden psyykelääkkeiden käytöstä.

Pään vammat ovat yleisempiä iäkkäillä kuin nuorilla ja vammat johtuvat yleensä kaatumisesta. Tutkijat eivät yllättyneet tuloksista, koska masennuslääkkeet oli jo aiemmin yhdistetty kaatumisalttiuteen.

– Tulos antaa kuitenkin aihetta huoleen, sillä masennuslääkkeiden käyttö on hyvin yleistä Alzheimerin tautia sairastavilla ja niitä on pidetty turvallisempina lääkkeinä kuin vaikkapa bentsodiatsepiinejä, kertoo tiedotteessa tutkimusartikkelin ensimmäinen kirjoittaja, dosentti Heidi Taipale Itä-Suomen yliopiston farmasian laitokselta.

Tutkijat aikovat selvittää tulevaisuudessa miten riski voidaan havaita myös iäkkäillä, jotka eivät sairasta Alzheimerin tautia.

Alzheimers Research & Therapy –lehdessä julkaistu tutkimus oli osa valtakunnallista, rekisteriaineistoon perustuvaa Itä-Suomen MEDALZ-tutkimusta. Tutkimuksessa seurattiin vuosina 2005–2011 Alzheimerin taudin diagnoosin saaneita suomalaisia. Tutkimuksessa vertailtiin 10 910 masennuslääkkeiden käyttäjää ja 21 820 näitä lääkkeitä käyttämätöntä henkilöä. Kaikki mukana olleet sairastivat Alzheimerin tautia.

Kirjoittaja:
Tuomas Keränen
toimittaja

Kuva: Fotolia

Uutinen on julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.