Masennustesti on hyödyllinen työkalu oman olon arviointiin

Masennustestin avulla saa suuntaa antavaa tietoa mahdollisesta masennuksesta, mutta diagnoosin tekoon se ei sovi.

Masennus on yleinen mielenterveyden häiriö, joka vaikuttaa koko elämään.
Adobe/AOP
Masennus on yleinen mielenterveyden häiriö, joka vaikuttaa koko elämään.

Masennustesti on kysely, jonka avulla voi arvioida masennuksen oireita ja vakavuutta.

Masennus on yleinen mielenterveyden häiriö, joka vaikuttaa ihmisen mielialaan, ajatteluun, toimintakykyyn ja elämänlaatuun. Masennuksen syitä ja hoitoja on monia, ja siksi on tärkeää tunnistaa oireet mahdollisimman varhain.

PHQ-9 on yksi yleisimmistä masennustesteistä

Masennustestejä on erilaisia, mutta yksi yleisimmin käytetty on PHQ-9 (Patient Health Questionnaire – 9).

Se koostuu yhdeksästä kysymyksestä, jotka liittyvät masennuksen tyypillisiin oireisiin, kuten mielialaan, nukkumiseen, ruokahaluun, itsetuntoon ja kuolemaan liittyviin ajatuksiin. Kysymyksiin vastataan sen mukaan, kuinka usein oireet ovat esiintyneet viimeisen kahden viikon aikana.

Vastausvaihtoehdot ovat: ei koskaan, harvoin, joskus, usein ja melkein aina. Jokaiselle vastausvaihtoehdolle annetaan pisteitä nollasta kolmeen, ja lopuksi pisteet lasketaan yhteen. Testin tulokset ovat suuntaa-antavia, eivätkä ne korvaa lääkärin tai psykologin arviota.

Masennustestin tulosten perusteella masennuksen vakavuus voidaan luokitella seuraavasti:

0–4 pistettä: ei masennusta

5–9 pistettä: lievä masennus

10–14 pistettä: kohtalainen masennus

15–19 pistettä: keskivaikea masennus

20–27 pistettä: vaikea masennus

Mitä korkeampi pistemäärä on, sitä enemmän masennus vaikuttaa ihmisen toimintakykyyn ja hyvinvointiin. Jos testissä saa vähintään 10 pistettä, on suositeltavaa hakeutua ammattiapuun.

Milloin lääkäriin?

Masennus on hoidettavissa oleva sairaus, ja oikeanlainen hoito voi auttaa toipumaan siitä. Masennuksen hoitoon kuuluu yleensä psykoterapiaa, lääkitystä tai niiden yhdistelmää. Lisäksi on tärkeää huolehtia omasta terveydestä ja hyvinvoinnista, kuten nukkua riittävästi, syödä terveellisesti, liikkua säännöllisesti, pitää yhteyttä läheisiin ja harrastaa mielekästä tekemistä.

Masennustesti on hyödyllinen työkalu masennuksen oireiden tunnistamiseen ja seurantaan, mutta se ei ole ainoa tapa arvioida omaa tai läheisen vointia. Jos tuntee itsensä alakuloiseksi, ahdistuneeksi, väsyneeksi tai toivottomaksi pitkään, kannattaa rohkeasti hakea apua ja tukea. Masennus ei ole merkki heikkoudesta tai epäonnistumisesta, vaan sairaus, josta voi parantua.

Tee masennustesti täällä.