Masentuneet kuolevat Suomessa erityisen nuorina

Masentuneet kuolevat huomattavasti muuta väestöä nuorempina. Alkoholilla on kuolemissa suuri merkitys.

Adobe/AOP

Useita Euroopan maita vertaileva tutkimus osoitti, että masentuneet kuolevat muita nuorempina erityisesti Suomessa ja Tanskassa ( Moustgaard H ym. Drug and Alcohol Dependence 1.9.2022 ).

Masentuneiden elinajanodote on jopa yli 15 vuotta muuta väestöä matalampi maissa, joissa alkoholikuolleisuus on suurta. Alkoholista johtuvat kuolemat selittivät jopa kolmanneksen masentuneiden lyhyemmästä elinajanodotteesta Suomessa ja Tanskassa. Ruotsissa ja Italiassa alkoholikuolemien merkitys oli huomattavasti pienempi ja masentuneet myös elivät pidempään.

Väestörekistereihin perustuva tutkimus kattoi kaikki Suomen, Tanskan, Ruotsin ja Italian Torinon kaupungin yli 15-vuotiaat 1993–2007. Masennus pääteltiin masennuslääkeostoista sekä sairaalahoitojaksoista masennusdiagnoosilla, ja masentuneiden ja ei-masentuneiden kuolleisuutta seurattiin kuolemansyyrekistereistä.

– Erityisen yllättävää oli, että masentuneet elivät pidempään maissa, joissa alkoholikuolemat olivat muutenkin harvinaisempia. Alkoholikuolemien ehkäiseminen voisi siis olla tehokas keino masentuneiden kuolleisuuden vähentämiseen, sanoo yliopistotutkija Heta Moustgaard Helsingin yliopiston humanistis-yhteiskuntatieteellisestä instituutista tiedotteessa .

Ulla Toikkanen

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.