Metabolisen oireyhtymän yhteys vanhuksen toiminnanvajauksiin

Metabolisen oireyhtymän yhteys vanhuksen toiminnanvajauksiin Kuva 1 / 1

Keski-iän lihavuus ja metabolinen oireyhtymä ennakoivat toiminnan rajoitteita, kuten kävelyvaikeutta, sekä toiminnanvajeita vanhuudessa. Monet näistä henkilöistä kuolevat jo ennen vanhuutta tai he laihtuvat ja haurastuvat ennen vanhuusikää. Entä sitten ne vanhukset, jotka säilyvät lihavina ja ilmentävät metabolista oireyhtymää vanhuusiässä?

LIFE-liikuntatutkimukseen osallistuneista (n = 1 535) tehtiin analyysi, miten metabolinen oireyhtymä oli yhteydessä kävelynopeuteen, puristusvoimaan, liikuntatesteihin, toiminnanvajeisiin sekä subjektiiviseen terveydentilaan. Tutkimuksen sisään­ottokriteerinä oli liikkumiskyvyn vajausten riski, joten oli ymmärrettävää, että lähtötilanteessa lähes ­puolella oli metabolinen oire­yhtymä 
(heistä 82 %:lla diabetes). Vuosi sitten ilmentyneessä LIFE-tutkimuksessa osoitettiin, että pitkäkestoisella intensiivisellä liikunnalla voidaan tässä populaatiossa ehkäistä kävelykyvyn heikkenemistä.

Tutkimus siis vertasi metabolista oireyhtymää sairastavia muihin liikuntakyvyn heikkenemisen vaarassa oleviin, todennäköisesti hauraus-raihnaisuus­oireyhtymää sairastaviin. Metabolinen oireyhtymä oli yhteydessä parempaan puristusvoimaan, mutta heikompaan subjektiiviseen terveydentilaan. ­Toisaalta kävelynopeudessa, liikuntatesteissä tai toimintakyvyssä 
ei ollut eroa tutkittavien kesken.

Liikuntakyvyn heikkenemisen ­vaarassa olevilla vanhuksilla metabolisen oire­yhtymän esiintyvyys on suuri. Iäkkäässä väestössä se ei ole suurempi ongelma kuin muut liikuntakyvyn heikkenemistä ennakoivat tilat kuten hauraus-raihnaisuusoireyhtymä. Tutkimus ei kuitenkaan kerro, miten suuri toiminnanvajausten riski ­metabolista oireyhtymää sairastavilla on verrattuna terveisiin vanhuksiin.

Lähde:
Botoseneanu A ym. Prevalence of metabolic syndrome 
and its association with physical capacity, disability, 
and self-rated health in lifestyle interventions and independence for elders study participants. 
J Am Geriatr Soc 2015;63:222–32.

Kirjoittanut:
Kaisu Pitkälä
professori

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehdessä 16/2015.

Oletko jo lukenut nämä?

 • Hyvä kivunlievitys vanhuksen saattohoidossa

  Vanhusten kivunhoidon periaatteet ovat diagnoosista riippumatta samat kuin nuoremmilla, mutta lääkkeiden aloitus­annokset ovat selvästi pienempiä. Vanhuksella tulee olla mahdollisuus vaikuttaa itseään koskevaan päätöksentekoon, kirjoittaa ylilääkäri Tiina Tasmuth katsausartikkelissaan kivunlievityksestä vanhuksen saattohoidossa.

  Uutiset 8.3.2019
 • Tanhupallo ei ole vain lihava lapsi

  Jos lihavuus määritellään poikkeamaksi normaalista, ulkopuoliset ryhtyvät tekemään päätelmiä myös ylipainoisuuden tai lihavuuden syistä, kirjoittaa Ulla Järvi.

  Kommentit 25.3.2018
 • Siiri ja Ruth

  Seniori-ikäisen kannattaa hakea liikunnan tavoitteet omasta tulevaisuudesta, itseään vanhemmista. Hyviä esimerkkejä ei ole vaikea löytää.

  Potilaan ääni 27.11.2017