Mielenterveyden häiriötä sairastavien kuntoutuskursseilla vapaita paikkoja

Kela järjestää kuntoutuskursseja mielenterveyden häiriöitä sairastaville nuorille ja aikuisille eri puolilla Suomea. Aikuisille järjestetään myös perhekursseja. Useilla kursseilla on vielä runsaasti tilaa.

Kela järjestää kuntoutuskursseja mielenterveyden häiriöitä sairastaville nuorille ja aikuisille eri puolilla Suomea. Aikuisille järjestetään myös perhekursseja. Useilla kursseilla on vielä runsaasti tilaa.

Nuorten kurssit 16–30-vuotiaille

Nuorten kuntoutuskurssit on tarkoitettu opiskeleville, jo työssä oleville tai työhön palaaville 16–30-vuotiaille nuorille. Kuntoutuksen tavoitteena on parantaa nuoren opiskelu-, työ- tai toimintakykyä niin, että hän pystyy jatkamaan opintojaan, aloittamaan opiskelun tai palaamaan työelämään.

Kuntoutukseen valitaan nuoria, joilla on lievää tai keskivaikeaa masennusta tai paniikki- tai ahdistuneisuushäiriöitä ja jotka hoitavan tahon (terveydenhuolto, opiskelijaterveydenhuolto tai työterveyshuolto) arvion mukaan hyötyvät kuntoutuksesta.

Kurssit ovat joko avo- tai laitoskuntoutusta. Ne kestävät yhteensä 15 vuorokautta. Lisäksi järjestetään kursseja, jotka koostuvat ryhmä- ja yksilökäynneistä. Ryhmätapaamisia on 16 kertaa ja yksilötapaamisia 4 kertaa, 2–3 tuntia kerrallaan.

Suurin osa kurssin toiminnasta tapahtuu ryhmissä, ja kuntoutuksessa painottuvat erilaiset nuorille sopivat toiminnalliset menetelmät. Lisäksi kurssin ohjelmaan kuuluu yksilöllisiä haastatteluja.

Aikuisille myös perhekursseja

Aikuisille tarkoitetuilla kuntoutuskursseilla on myös vielä runsaasti tilaa. Avo- ja laitoskuntoutuksen lisäksi järjestetään kursseja, jotka koostuvat avo- ja laitosmuotoisista kurssipäivistä sekä kaksi tuntia kestävistä yksilöllisistä käyntikerroista.

Kurssit on tarkoitettu työssä oleville, opiskeleville tai työhön palaaville aikuisille. Lisäksi kursseille voivat osallistua myös sellaiset kuntoutustuen saajat, joilla on tavoitteena työhön paluu lähitulevaisuudessa.

Kuntoutukseen valitaan henkilöitä, joilla on lievää tai keskivaikeaa masennusta tai vakaassa vaiheessa oleva kaksisuuntainen mielialahäiriö tai paniikki- tai ahdistuneisuushäiriöitä ja jotka hoitavan tahon (terveydenhuolto tai työterveyshuolto) arvion mukaan hyötyvät kuntoutuksesta.

Kela järjestää myös mielenterveyden häiriöitä sairastavien perhekursseja, joille voivat osallistua myös kuntoutujan puoliso ja lapset. Lisäksi on kursseja pitkään sairastaneille mielenterveyskuntoutujille.

Suurin osa kurssin toiminnasta tapahtuu ryhmissä kuten nuortenkin kursseilla. Lisäksi kurssin ohjelmaan kuuluu yksilöllisiä haastatteluja.

Lähde ja lisätietoja: Kela

Kuva: Pixmac