Mikä ihmeen kreatiinikinaasi (P-CK)?

Laboratoriokokeiden lyhenteet ja tutkimukset eivät avaudu helposti potilaalle. Potilaan Lääkärilehti aloittaa sarjan, jossa käydään läpi yleisimpiä laboratoriokokeita.

Lääkäri lähettää usein potilaansa lisätutkimuksiin laboratorioon. Lista tutkimuksista voi olla vaikuttava: CK, CPR, Asat, Alat, kolesteroli (fS-kol)… Lyhenteet ja tutkimukset eivät avaudu helposti potilaalle.

Potilaan Lääkärilehti aloittaa sarjan, jossa käydään läpi yleisimpiä laboratoriokokeita. Ensimmäisenä käsittelyssä on CK.

Mikä on kreatiinikinaasi (P-CK) LT, yleislääkäri Mikko Lehtovirta?

Kreatiinikinaasi (P-CK) on entsyymi, joka siirtää fosfaattiryhmän kiinni kreatiiniin. Syntyvästä fosfokreatiinista saadaan nopeasti energiaa. Tekemällä fosfokreatiinia voidaan siis luoda lyhytaikaiseen tarpeeseen energiavarastoja esim. lihassoluissa. Kreatiinikinaasia onkin paljon luuranko- ja sydänlihassoluissa. Lisäksi entsyymiä on keskushermostossa ja sileässä lihaksistossa kuten suolenseinämässä.

Kreatiinikinaasista tunnetaan kaksi eri päätyyppiä: CK-M (muscle) ja CK-B (brain). Solujen sisällä kreatiinikinaasi esiintyy kahden molekyylin yhteenliittimänä eli dimeereinä. Eri kudoksissa CK-dimeerien tyyppi ja keskinäiset määräsuhteet vaihtelevat. Luurankolihaksissa on pääosin CK-MM-dimeeriä ja sydänlihaksessa noin kolmas neljäsosa kreatiinikinaasista on tyyppiä CK-MB. Nimensä mukaisesti CK-BB-dimeeriä esiintyy keskushermoston soluissa.

P-CK tarkoittaa plasmasta mitattua kreatiinikinaasin pitoisuutta.

Milloin lääkäri harkitsee P-CK:n ottamista potilaalta?

Lääkäri pyytää P-CK-tutkimuksen epäillessään, että kreatiinikinaasia sisältäviä soluja on mennyt rikki esimerkiksi lihasvaurion vuoksi. Tällainen vaurio voi johtua esim. lihastulehduksesta, lihaksen hapenpuutteesta tai lihasruhjeesta. Aivan oma erityinen aiheensa P-CK-tutkimukselle on sydänlihaksen vaurio. Koska sydämen lihassoluissa on paljon kreatiinikinaasin MB-muotoa, pyydetään esim. sydäninfarktin yhteydessä suoraan P-CK-MB eikä P-CK.

Mitkä ovat P-CK:n normaalit viitearvot?

P-CK:n määrä ilmoitetaan yksikköinä plasmalitraa kohti eli U/L. Aikuisen ihmisen lihasmassa on suurempi ja siksi myös P-CK-arvot ovat suuremmat kuin lapsilla. Vastaavasti miehillä on lihasmassasta johtuen korkeampi pitoisuus kuin naisilla. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin laboratorio HUSLAB ilmottaa viitearvoiksi aikuisille naisille 35–210 U/L ja aikuisille miehille 49 ikävuoteen asti 50–400 U/L, 50 ikävuodesta alkaen 40–280 U/L.

Mistä sairauksista voi olla kyse kun CK-arvo on korkea?

Kuten edellä todettiin, ennen muuta luurankolihasten tai sydänlihaksen sairauksista.

Esa Ilmolahti
päätoimittaja

Kuva: Panthermedia