Mikä on sairautta?

Terveydenhuollon ammattilaisilla, maallikoilla ja poliittisilla päättäjillä on hyvin erilaisia näkemyksiä siitä, mikä on sairautta ja mikä ei, osoittaa BMJ Open -lehdessä julkaistu suomalaistutkimus.

Kaikki suomalaiset mieltävät ”oikeiksi” sairauksiksi sydäninfarktin, rintasyövän, malarian ja keuhkokuumeen. Ihmiset ovat myös yksimielisiä siitä, etteivät esimerkiksi ihon ryppyisyys, suru tai homoseksuaalisuus ole sairauksia.

– Vaikuttaa siltä, että sana ”sairaus” on yhtä vaikeasti määriteltävä kuin kauneus, totuus tai rakkaus, vaikka käsite on aivan lääketieteen ytimessä, sanoo FIND-tutkimuksen päätutkija, LT Kari Tikkinen. Helsingin yliopistollisesta keskussairaalasta virkavapaalla olevan Tikkinen työskentelee tällä hetkellä vierailevana tutkijana McMaster-yliopistossa Kanadassa.

FIND-tutkimuksessa tarkasteltiin sekä yksilöiden että tiettyjen ryhmien välisiä näkemyseroja. Siksi vastaajat jaettiin neljään ryhmään: maallikot, lääkärit, sairaanhoitajat ja lainsäätäjät.

Maallikot suhtautuivat tiukimmin

Sairauskäsityksiä selvitettiin kyselylomakkeella, johon oli listattu 60 erilaista terveyteen ja hyvinvointiin liittyvää tilaa sydäninfarktista ja rintasyövästä työuupumukseen, suruun ja ihon ryppyisyyteen. Vastaajia pyydettiin arvioimaan viisiasteisella asteikolla, pitivätkö he mainittua tilaa sairautena ja tulisiko sitä heidän mielestään hoitaa verovaroin.

Tiukimmin sairausluokitukseen suhtautui maallikkoryhmä, hoitajat ja kansanedustajat olivat ääripäiden välissä. Mielipiteissä oli hyvin merkittävä hajonta jokaisen ryhmän sisällä.

– Lääkäreiden ja maallikoiden vastausten välillä ei pääosin ollut kovin suuria eroja. Kaiken kaikkiaan lääkärit pitivät lähes kaikkia tiloja todennäköisemmin sairautena kuin maallikot. Lääkärit ajattelivat erityisesti psyyken ongelmien olevan sairauksia maallikoita useammin, kuvaa Kari Tikkinen.

– Valitsimme tutkimukseen 60 tilaa niin, että maallikoillekin ne olisivat tuttuja. Lisäksi halusimme, että jotkut tilat olisivat "varmoja" sairauksia, jotkut "varmoja" ei-sairauksia" ja jotkut siltä väliltä, Tikkinen kertoo.

Kaikissa ryhmissä vastaajien halu rahoittaa hoito julkisista varoista oli erittäin vahvasti yhteydessä siihen, pitivätkö he kyseistä tilaa sairautena vai eivät.

Ulla Toikkanen
toimittaja

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.

Lue lisää jutun aiheesta