Mikä yhdistää tupakoivia teinejä?

Nuori, joka käyttää säännöllisesti alkoholia, tupakoi päivittäin todennäköisemmin kuin harvoin tai ei koskaan juova. Myös huonoksi koettu terveys liittyy tupakointiin.

Alkoholin käyttö ja tupakointi ovat vahvasti yhteydessä toisiinsa. Tämän havaitsivat lukiolaisten ja ammattiin opiskelevien nuorten elämäntapoja tutkineet Otto Ruokolainen, Hanna Ollila ja Antero Heloma.

Uusimmassa Yhteiskuntapolitiikka-lehdessä julkaistussa tutkimuksessa tutkijat havaitsivat myös huonon koetun terveyden liittyvän tupakointiin.

– Valtaosa tupakointia ennustavista tekijöistä oli samoja sekä ammattiin opiskelevilla nuorilla että lukiolaisilla, sukupuolesta riippumatta, tutkijat toteavat artikkelissaan.

Vahvimmin yhteydessä tupakointiin on alkoholin käyttö. Jo harvemmin kuin kerran kuussa tapahtuva juominen kasvatti selvästi päivittäisen tupakoinnin riskiä. Suurin riski tupakoinnille oli kuitenkin viikoittain juovilla.

Myös opiskeluvaikeudet ja huonoksi koettu terveys ennustivat päivittäistä tupakointia.

Toista oli vanhempien nuoruudessa

Yhä harvempi suomalainen tupakoi. Nykyisistä 14–18-vuotiaista käyttää tupakkatuotteita päivittäin enää 13 prosenttia. Toista oli heidän vanhempiensa nuoruudessa: vuonna 1981 tupakoi päivittäin joka neljäs nuori.

Täysin savuttomia teineistä on nykyisin jo 64 prosenttia, kun vastaava osuus vuonna 1977 oli 34 prosenttia. Tupakoinnin ja tupakkatuotteiden käyttö on vähentynyt erityisen vahvasti 2000-luvulla

Terveyserot alkavat kuitenkin syventyä jo nuoruudessa. Tämän vuoden kouluterveyskyselyn mukaan ammattiin opiskelevista nuorista tupakoi päivittäin 36 prosenttia, kun vastaava osuus oli peruskoulussa 13 prosenttia ja lukiossa kahdeksan prosenttia.

Tutkijat korostavat artikkelissaan, ettei kyselyiden vastauksia ristiintaulukoimalla päästä vielä selvittämään tupakoinnin syitä tai motiiveja. Kuitenkin tupakointiin liittyvien muiden elämäntapojen, perhesuhteiden tai terveysongelmien selvittäminen auttaa suuntaan esimerkiksi ennaltaehkäiseviä toimia paremmin.

– Subjektiivinen kokemus terveydestä oli yhteydessä tupakointiin selvästi opiskeluvaikeuksia voimakkaammin. Tutkijat toteavat sen vastaavan sekä omia olettamuksiaan että ulkomaisia tutkimuksia, sillä tupakointi vaikuttaa laaja-alaisesti sekä terveyteen että sen kokemiseen.

Kun kyse on poikkileikkausaineistosta, voidaan tutkijoiden mukaan yhteyttä huonoksi koetun terveyden ja tupakoinnin välillä tulkita myös toiseen suuntaan. Jos nuori kokee terveytensä huonoksi, voi tupakointi olla osa ulkoista oireilua.

– Olisikin tärkeää kiinnittää huomio nykyistä erotellummin erilaisiin ryhmiin myös oppilaitostyyppien sisällä, sillä hyvinvointi ja päihdekäyttö näyttävät kasautuvan epätasaisesti molemmissa oppilaitostyypeissä, kirjoittavat tutkijat.

Ulla Järvi
toimittaja

Kuva: Pixmac

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.