Mikromuoveista vain vähäistä terveyshaittaa

Ihminen voi altistua mikromuoveille esimerkiksi ruuan, veden tai hengitysilman kautta.

Nykyisen tutkimustiedon perusteella mikromuovit aiheuttavat vain vähäistä haittaa ihmisten terveydelle.

Ihminen voi altistua mikromuoveille esimerkiksi ruuan, veden tai hengitysilman kautta. Juomaveden kautta elimistöön mahdollisesti kulkeutuva mikromuovi on vain pieni osa kokonaisaltistumista.

Mikromuovia ovat esimerkiksi kosmetiikassa käytetyt muovirakeet, autojen renkaista ja tienpinnoista jauhautuneet muovihiukkaset sekä tekstiilien sisältämät keinokuidut. Ne ovat muovihiukkasia, joiden koko on 0,1 mikrometristä 5 millimetriin.

– Altistumista on luultavasti hyvin vaikea välttää, sillä lähteitä on useita. Esimerkiksi tekstiileistä mikromuovit irtoavat hengitysilmaan, pölyyn ja pesukoneiden poistoveteen. Vesistöihin mikromuovit päätyvät muun muassa jätevesien ja hulevesien kautta, huomauttaa THL:n tutkimusprofessori Hannu Kiviranta.

Tutkimustietoa tarvitaan lisää

Tällä hetkellä on vaikea arvioida, millaisia terveysvaikutuksia mikromuoveilla on ja millä altistumismäärillä mahdollisia haittoja esiintyy, koska tutkittua tietoa on liian vähän. Suomalaiset mikromuoveihin perehtyneet asiantuntijat kuitenkin kehottavat suhtautumaan mikromuovien aiheuttamiin haittoihin maltillisesti.

Nykykäsityksen mukaan mikromuoveille altistuminen ei aiheuta merkittävää terveysriskiä ihmiselle, kun otetaan huomioon hiukkasten koko sekä niiden sisältämät ja niiden mukanaan kuljettamat kemikaalit.

– On todennäköistä, että suurin osa ruoansulatuselimistöömme joutuneesta mikromuovista kulkee suoliston lävitse aiheuttamatta mitään terveyshaittaa. Mikromuovit kuitenkin saattavat hajota ruoansulatuskanavassa pienemmiksi partikkeleiksi. Niiden terveysriskeistä tarvitsemme lisää tutkimusta, toteaa Kiviranta.

Maailmanlaajuinen ympäristöongelma

Viime vuosina on havahduttu mikromuovien aiheuttamaan ympäristöongelmaan. Mikromuoveja esiintyy ympäristössä laajasti, erityisesti merissä mutta myös järvissä ja jopa juomavedessä. Mikromuovit saattavat kulkeutua ravintoverkoissa ja aiheuttavat riskin ekosysteemien hyvinvoinnille.

Mikromuovien esiintymistä ympäristössä tutkitaan parhaillaan Suomessa useissa hankkeissa. Lisäksi THL:n asiantuntijat seuraavat tiiviisti tutkimuksia, joita tehdään mikromuovien terveysvaikutuksista.

Ulla Toikkanen

Kuva: Panthermedia