Milloin seksiä sydäninfarktin jälkeen?

Sydäninfarkti aiheuttaa monille potilaille turhaankin seksuaalielämän lamaa ja elämänlaadun heikkenemistä.

Amerikkalaiset ja eurooppalaiset hoitosuositukset kehottavat antamaan potilaille seksuaalisuuteen liittyvää neuvontaa sydäninfarktin jälkeen. Tuoreen selvityksen mukaan sydäninfarktin jälkeinen seksuaalineuvonta toteutuu kuitenkin valitettavan huonosti.

Amerikkalais-espanjalaisessa VIRGO-tutkimuksessa selviteltiin yhteensä 127 sairaalassa seksuaalineuvonnan toteutumista ja potilaiden seksielämää haastattelemalla lähes 3 500 alle 55-vuotiasta miestä ja naista kotiinlähtövaiheessa ja kuukauden kuluttua sairastetusta sydäninfarktista.

Vain pieni osa potilaista (12 % naisista ja 19 % miehistä) oli keskustellut seksuaaliasioista lääkärinsä kanssa sairaalajaksolla ja 68 prosentille näistä potilaista oli annettu sukupuolista kanssakäymistä turhaan rajoittavia ohjeita. Espanjassa aloite keskusteluun tuli useammin lääkäriltä ja Yhdysvalloissa potilaan puolelta. Runsaat puolet potilaista oli aloittanut seksuaaliset aktiviteetit uudelleen kuukauden kuluessa infarktista.

Sydäninfarkti aiheuttaa monille potilaille turhaankin seksuaalielämän lamaa ja elämänlaadun heikkenemistä. Nykyisten eurooppalaisten hoitosuositusten mukaan seksuaaliaktiviteetit voi aloittaa jo ”varhain” sydäninfarktin jälkeen fyysisen suorituskyvyn mukaisesti.

Amerikkalaiset suositukset pitävät puolestaan järkevänä ponnisteluista pidättäytymistä ainakin viikon verran komplisoitumattoman infarktin jälkeen. Suomalaisissa hoitosuosituksissa asiaa ei ole käsitelty.

Lähde:
Lindau ST, Abramsohn EM, Bueho H ym. Sexual activity and counselling in the first month after acute myocardial infarction among younger adults in the United States and Spain. Circulation 2014;130:2302–9.

Kirjoittaja:
Juhani Airaksinen
professori

Kuva:
Panthermedia