Mindfulness helpottaa rintasyövän sairastaneen kipua

Terapiat eivät välttämättä vähennä kipua, mutta ne auttavat potilasta sopeutumaan uuteen elämäntilanteeseen ja hyväksymään siihen liittyvät uudet oireet.

Mindfulness helpottaa rintasyövän sairastaneen kipua Kuva 1 / 1

Psykoterapeuttiset menetelmät ja mindfulness ovat kiinnostaneet osana syövän sairastaneiden potilaiden hoitojen jälkeisten oireiden lievitystä ja kuntou­tumista. Tutkimusnäyttöä alkaa kertyä sen puolesta, että terapioista on apua ­toipumiseen ja sopeutumiseen.

Tutkimuksessa oli mukana 129 naista, jotka olivat sairastaneet rintasyövän ja kärsivät leikkausalueen kivuista. Tutkittavat satunnaistettiin kahteen ryhmään. Puolet kävi läpi 8 viikon mittainen mindfulness-terapiaohjelma, puolet potilaista muodosti vertailuryhmän, johon ei kohdistettu mitään interventiota. Potilaiden kokemaa kipua, depressiota ja ahdistuneisuutta sekä kipulääkkeiden käyttöä arvioitiin 3 ja 6 kuukauden kuluttua.

Potilaiden kokema kipu helpotti hoitoryhmässä selvästi, samoin neuropaattisen kivun asteikolla määriteltynä. Mindfulness-terapia paransi myös elämänlaatua ja vähensi kipulääkkeiden käyttöä.

Mindfulness ja muut psykoterapeuttiset interventiot auttavat tuoreen meta-analyysin mukaan kivusta, ahdistuneisuudesta ja masennuksesta kärsiviä syövästä toipuvia. Terapiat eivät välttämättä vähennä kipua, mutta ne auttavat potilasta sopeutumaan uuteen elämäntilanteeseen ja hyväksymään siihen liittyvät uudet oireet. Mindfulness-tera­piasta on ilmeisimmin apua, ja huolellisesti kontrolloituja satunnaistettuja tutkimuksia tarvitaan vielä selvittämään sitä, miten hoitoja tulisi järjestää. Etenkin sitä pitäisi tarkentaa, minkälaiset potilaat hyötyisivät näistä hoidoista eniten.

Lähde:
Johannsen M, O’Connor M, Skytte O’Toole M ym. Efficacy of mindfulness-based cognitive therapy on late post-treatment pain in women treated for primary breast cancer: a randomized controlled trial. J Clin Oncol 2016;34:3390–9.

Kirjoittaja:
Sirkku Jyrkkiö
dos, osastonylilääkäri
TYKS, syöpätautien klinikka

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehdessä 44/2016.

Oletko jo lukenut nämä?

Terveyskirjasto.fi