Mindfulness helpottaa rintasyövän sairastaneen kipua

Terapiat eivät välttämättä vähennä kipua, mutta ne auttavat potilasta sopeutumaan uuteen elämäntilanteeseen ja hyväksymään siihen liittyvät uudet oireet.

Psykoterapeuttiset menetelmät ja mindfulness ovat kiinnostaneet osana syövän sairastaneiden potilaiden hoitojen jälkeisten oireiden lievitystä ja kuntou­tumista. Tutkimusnäyttöä alkaa kertyä sen puolesta, että terapioista on apua ­toipumiseen ja sopeutumiseen.

Tutkimuksessa oli mukana 129 naista, jotka olivat sairastaneet rintasyövän ja kärsivät leikkausalueen kivuista. Tutkittavat satunnaistettiin kahteen ryhmään. Puolet kävi läpi 8 viikon mittainen mindfulness-terapiaohjelma, puolet potilaista muodosti vertailuryhmän, johon ei kohdistettu mitään interventiota. Potilaiden kokemaa kipua, depressiota ja ahdistuneisuutta sekä kipulääkkeiden käyttöä arvioitiin 3 ja 6 kuukauden kuluttua.

Potilaiden kokema kipu helpotti hoitoryhmässä selvästi, samoin neuropaattisen kivun asteikolla määriteltynä. Mindfulness-terapia paransi myös elämänlaatua ja vähensi kipulääkkeiden käyttöä.

Mindfulness ja muut psykoterapeuttiset interventiot auttavat tuoreen meta-analyysin mukaan kivusta, ahdistuneisuudesta ja masennuksesta kärsiviä syövästä toipuvia. Terapiat eivät välttämättä vähennä kipua, mutta ne auttavat potilasta sopeutumaan uuteen elämäntilanteeseen ja hyväksymään siihen liittyvät uudet oireet. Mindfulness-tera­piasta on ilmeisimmin apua, ja huolellisesti kontrolloituja satunnaistettuja tutkimuksia tarvitaan vielä selvittämään sitä, miten hoitoja tulisi järjestää. Etenkin sitä pitäisi tarkentaa, minkälaiset potilaat hyötyisivät näistä hoidoista eniten.

Lähde:
Johannsen M, O’Connor M, Skytte O’Toole M ym. Efficacy of mindfulness-based cognitive therapy on late post-treatment pain in women treated for primary breast cancer: a randomized controlled trial. J Clin Oncol 2016;34:3390–9.

Kirjoittaja:
Sirkku Jyrkkiö
dos, osastonylilääkäri
TYKS, syöpätautien klinikka

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehdessä 44/2016.