Mindfulness-interventiot voivat helpottaa masennusta

Menetelmästä voi olla jonkin verran apua masennusoireisiin yksinään tai lisähoitona käytettäessä ja se voi ehkäistä masennusoireiden palaamista.

Tietoisuustaitoihin perustuvissa eli mindfulness-interventioissa pyritään mielen kautta vaikuttamaan kehon toimintaan ja siten edistämään terveyttä. Menetelminä käytetään meditaatiota, hengitystekniikoita ja joogaa. Kanadassa koottiin näyttö näiden interventioiden vaikuttavuudesta traumaperäisen stressihäiriön, ahdistuneisuushäiriön, masennuksen ja päihdehäiriöiden hoidossa sekä tarkasteltiin aiheeseen liittyviä hoitosuosituksia. Tuloksina tarkasteltiin oireiden vähenemistä, remissiota, elämänlaatua ja mind­fulness-menetelmien käyttöä.

Vahvinta näyttöä mindfulnessin hyödyistä saatiin masennuksen hoidossa. Sitä arvioitiin neljässä katsausaineiston järjestelmällisistä katsauksista ja viidessä satunnaistetussa tutkimuksessa. Potilaat olivat masennusta sairastavia tai remissiossa olevia aikuis­potilaita (n = 18–274).

Menetelmästä voi olla jonkin verran apua masennusoireisiin yksinään tai lisähoitona käytettäessä, kun sitä verrataan tavanomaiseen hoitoon tai psykoedukaatioon. Lääkityksen lisänä mindfulness ei näyttäisi tuovan lisähyötyä. Mindfulness-menetelmän tyyppi vaikuttaa intervention tehoon. Neljän hoitosuosituksen perusteella mindfulness voi ehkäistä masennusoireiden palaamista, ja sitä voidaan käyttää ylläpitohoitona vakavassa masennuksessa tai potilailla, joilla on suuri masennuksen uusiutumisriski.

Tietoisuustaitoihin perustu­vien menetelmien vaikuttavuus traumaperäisen stressihäiriön ja ahdistuneisuushäiriön hoidossa jää edelleen epäselväksi, sillä tutkimustulokset eivät ole yhtenäisiä. Tutkimusnäyttö menetelmästä päihdehäiriöiden hoidossa on vähäistä.

Lähde:
Mindfulness Interventions for the Treatment of Post-Traumatic Stress Disorder, Generalized Anxiety Disorder,Depression, and Substance Use Disorders: A Review of the Clinical Effectiveness and Guidelines

Toimittaneet:
Marjukka Mäkelä, Tuija Ikonen

www.ohtanen.fi

Ohtanen on tietokanta, joka sisältää tietoa koti- ja ulkomaisista terveydenhuollon menetelmien arviointiraporteista. Kaikista julkaisuista on saatavilla perustiedot ja osasta myös suomenkielinen tiivistelmä. Arvioinnissa selvitetään menetelmien vaikutuksia potilaiden terveyteen ja elämänlaatuun, niiden kustannuksia sekä usein myös eettisiä, sosiaalisia ja muita oleellisia näkökohtia.

Ohtasen sisällöstä vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa toimiva Finohta.

Julkaistu Lääkärilehdessä 49/15 Näyttöä ennen käyttöä -palstalla.

Kuva: Panthermedia