Mini-interventio toimii painonpudotuksessakin

Vuoden kuluttua laihdutusryhmään satunnaistetut olivat pudottaneet painoaan keskimäärin 2,43 kg ja myös pelkän neuvon saaneet 1,04 kg. Vaikka keskimääräiset pudotetut kilot olivat niukkoja, niillä on suuri merkitys.

Lancetissa julkaistu tutkimus tuo uutta toivoa lihavuuden hoitoon. Kyseessä on ensimmäinen ylipainoon kohdistuvaa mini-interventiota koskeva satunnais­tettu hoitokoe.

Tutkimukseen osallistui 139 yleis­lääkäriä Britanniassa. He satunnaistivat vastaanotollaan lihavia potilaita (BMI yli 30 kg/m2 tai 25 kg/m2, jos potilaalla aasialainen alkuperä) joko neuvontaan ja 12 kerran laihdutusryhmään tai pelkkään lyhyeen neuvontaan, jossa kerrottiin, että laihdutuksesta olisi hyötyä terveydelle. Yleislääkärien potilaista 32 % oli lihavia, ja heistä 83 % halusi mukaan tutkimukseen. Tutkimus oli suunniteltu niin, että se sopi brittiyleislääkärien kiireiseen arkeen. Lääkärit koulutettiin ottamaan lihavuus puheeksi, antamaan lähete laihdutusryhmään sekä järjestämään seurantakäynti neljän viikon päähän – kaikki tämä 30 sekunnissa. Vastaanottoavustaja järjesti pääsyn laihdutusryhmään.

Vuoden kuluttua laihdutusryhmään satunnaistetut olivat pudottaneet painoaan keskimäärin 2,43 kg ja myös pelkän neuvon saaneet 1,04 kg. NNT-luku 5 %:n painonpudotukselle (n. 5 kg) vuoden aikana oli 8,8, mikä on erittäin hyvä tulos terveyden edistämistä koskevalle interventiolle.

Vaikka keskimääräiset pudotetut kilot olivat niukkoja, niillä on suuri merkitys. Monet tekijät estävät lihavuuden ­puheeksi ottamista lääkärin vastaan­otolla: kiire, aiheen vaikeus, pelko potilaan loukkaantumisesta tai käsitykset siitä, että laihtuminen on mahdotonta. Tutkimus kumoaa näitä käsityksiä: interventio oli mahdollinen ja vaikuttava hyvinkin tiiviissä aikataulussa. Potilaista vain alle prosentti piti puheeksi ottamista sopimattomana, kun taas yli 80 % piti neuvontaa tarpeellisena ja hyödyllisenä.

Lähde:
Aveyard P, Lewis A, Tearne S ym. Screening and brief intervention for obesity in primary care: a parallel, two-arm, randomised trial. Lancet. 2016;388:2492–500.

Kirjoittaja:
Helena Liira
LT, työterveyshuollon ja yleislääketieteen erikoislääkäri

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehdessä 49/16.