Mitä kooma on?

Kooma on puhuttanut paljon viime aikoina. Potilaan Lääkärilehti kysyi neurokirurgian professorilta Juha Öhmanilta, mitä kooma oikeastaan tarkoittaa.

Mitä kooma tarkoittaa?

Koomassa oleva potilas on syvässä tajuttomuuden tilassa, eikä reagoi mielekkäästi ulkoisiin ärsykkeisiin. Syvässä koomassa potilas voi menettää myös kykynsä hengittää, jolloin hänet on laitettava hengityskoneeseen.

Kooma sanaa käytetään monissa yhteyksissä (maksakooma, keinotekoinen kooma), mutta tässä yhteydessä se tarkoittaa tilaa, johon vaivutaan, kun keskushermostoon kohdistuu suoraa tai epäsuoraa ulkoista väkivaltaa.

Suorasta väkivallasta puhutaan, jos henkilö saa iskun päähänsä. Epäsuorasta esimerkiksi silloin, kun lumilautailija pyörii mäkeä alas niin, että kiihtyvyys saa aivojen harmaan ja valkean aineksen repeämään.

Miten koomapotilasta hoidetaan?

Koomapotilaan hoito on äärimmäisen tarkkaa. Siihen kuuluu hengityksen tarkkailu ja ylläpitäminen. Iho pidetään puhtaana ja infektioilta suojataan. Potilaalle annetaan ravinteita suonensisäisesti ja mahdollisimman nopeasti siirrytään nenä-mahaletkuruokintaan, eli normaaliin ruokintaan. Häntä pitää liikutella tasaisin väliajoin makuuhaavojen, nivelrikkojen ja laskimotulppien välttämiseksi.

Miten koomasta herännyttä potilasta hoidetaan?

Kuntoutukseen voi kuulua puheterapiaa, liikunta- ja tasapainoharjoituksia. Aloitamme hitaasti. Aluksi potilaalle näytetään erilaisia kuvia arjen tutuista esineistä ja kysytään, mitä ne ovat. Kuntoutuksen kesto riippuu täysin potilaan voinnista ja kooman kestosta.

Kuinka kauan kooma voi kestää?

Kooman pituus vaihtelee muutamasta tunnista useisiin vuosiin. Yleensä kooman kesto on muutamasta päivästä muutamaan viikkoon. Puhumme vegetatiivisesta tilasta silloin, kun tajuttomuus on kestänyt yli puoli vuotta.

Voiko pitkäaikaisesta koomasta toipua?

On epätodennäköistä, että monta kuukautta koomassa ollut potilas palaa ennalleen. Toisaalta hoidin aikoinaan miestä, joka oli ollut koomassa kaksi kuukautta. Hän lähti sairaalasta huonossa kunnossa syyskuussa ja palasi kesäkuun alussa vierailulle uuden morsiamensa kanssa. Silloin olin aika ihmeissäni.

Näissä tilanteissa pitäisi aina muistaa Gaussin käyrää. Toisella reunalla on henkilö, joka lyö päänsä oveen ja kuolee välittömästi. Toisessa päässä henkilö, joka on ollut koomassa useita kuukausia ja voi palata takaisin sosiaaliseen elämään.

Väliin mahtuu potilaita, jotka toipuvat hiljalleen ja saavuttavat lopulta osittaisen fyysisen ja henkisen terveyden.

Koomasta on mahdollista myös siirtyä vegetatiiviseen tilaan. Tällöin potilaan autonomiset elintoiminnot, kuten hengitys, toimivat, mutta kognitiiviset aivotoiminnot eivät.

Kooma voidaan aiheuttaa myös keinotekoisesti. Miksi näin tehdään?

Lääketiede mahdollistaa myös potilaan saattamisen keinotekoiseen koomaan lääkkeiden avulla. Näin menetellään, jos potilas halutaan säästää äärimmäisiltä kiputiloilta tai laskea aivokudoksen turvotusta.

Kirjoittanut:
Johanna Nykopp
toimittaja

Tarkastanut ja kommentoinut:
Juha Öhman
TAYS, Neuroalojen ja kuntoutuksen vastuualue

Kuva:
Panthermedia