Mitä lääkäriopiskelija tekee ennen oman alan töitä?

Lähihoitajia, osastonsihteereitä, kaupan kassoja. Opiskelijat saavat monenlaista kokemusta ennen kuin pääsevät lääkärin töihin.

Lääketieteen opiskelijoista hieman yli kolmannes työskentelee ensimmäisen vuoden jälkeen terveydenhuollossa muissa kuin lääkärin töissä. Tutkimustyötä tekee 16 prosenttia ja vajaa puolet paiskii töitä, jotka eivät liity terveydenhuoltoon mitenkään.

Toisen ja kolmannen opiskeluvuoden välisenä kesänä neljännes toimii ama­nuenssina ja vajaa kolmannes tutkimustyössä. Muita terveydenhuollon töitä tekee 25 prosenttia opiskelijoista. Enää 17 prosenttia on täysin muissa töissä.

Noin kolmannes ei ensimmäisten opiskeluvuosien kesinä tee kesätöitä lainkaan.

Lue lisää: Muutoksen kesä 2001

Hoitoalan työt ovat hyödyksi

Lääkäriliiton viime syksynä tekemässä opiskelijatutkimuksessa kysyttiin, mitä töitä medisiinarit ovat tehneet ja arvelevatko he niistä olevan hyötyä tulevan lääkärin ammatin kannalta.

Tulevat lääkärit pitivät etenkin terveydenhuollon töitä hyödyllisinä koko lailla riippumatta siitä, olivatko he toimineet osastonsihteereinä, lähihoitajina vai lääkintävahtimestareina. Töissä sai potilaskontakteja, tutustui sairaalan arkeen ja oppi käyttämään potilastietojärjestelmiä.

Moni oli myös sitä mieltä, että on ­hyvä nähdä sairaalan toimintaa muistakin näkökulmista kuin lääkärin.

Vuorovaikutustaitoja ja opiskelumotivaatiota

Muita töitä medisiinarit tekivät laidasta laitaan: huoltamolla, marjamyyjinä, kaupan kassalla, rakennusapumiehinä, tarjoilijoina, varastossa ja uimavalvo­jina.

Useimmat löysivät silti työstään hyötyä myös lääkäriydelle. Vuorovaikutustaitoja ja hankalien tilanteiden hoitamista voi oppia muuallakin kuin terveydenhuollossa.

Rantapelastaja päätyi paikkailemaan haavoja ja rakennusapumies oppi, mitkä syyt vievät rakennustyömailta työterveyslääkärin pakeille.

Silloinkin, kun suoria hyötyjä lääkärin työhön ei ollut, osa opiskelijoista löysi niitä mutkan kautta muun muassa motivaation kasvamisesta.

Lue tutkimus www.laakariliitto.fi

Hertta Vierula

Kuva: Fotolia

Lue lisää jutun aiheesta