Mitä sanoa Fluarix-rokotetuille?

Kausi-influenssarokote Fluarixia ehdittiin antaa alle 65-vuotiaille ennen THL:n uutta ohjeistusta. Yli 65-vuotiaille Fluarixia annetaan suosituksen mukaan vastaisuudessakin. Mitä pitäisi sanoa huolestuneille?

THL suosittelee, että kausi-influenssarokote Fluarixia annetaan vain yli 
65-vuotiaille. Tälle ikäryhmälle on kahden viime talven aikana annettu noin 460 000 Fluarix-rokotusta ilman vakavia haittoja. Pandemrix-rokotteen aiheuttamia narkolepsiatapauksia ei ole havaittu ikäryhmässä yhtään.

– Ikäryhmittäinen suositus on hyvin pitkälle viety varovaisuustoimi. Näin 
THL haluaa sulkea pois sen häviävän pienen teoreettisen mahdollisuuden, että Pandemrixin virusosan tapaan valmistettu Fluarix voisi lisätä narkolepsiaan sairastumisen riskiä väestössä, muistuttaa osastojohtaja Terhi Kilpi THL:sta.

Alle 65-vuotiaille käytetään kansallisessa ohjelmassa Vaxigrip-rokotetta. Kilven mukaan rokotteiden tehossa ei tiettävästi ole eroa.

Mitä sitten sanoa jo Fluarix-rokotuksen saaneille alle 65-vuotiaille?

– Tutkimuksissa ei ole saatu näyttöä siitä, että mitkään kausi-influenssarokotteet lisäisivät riskiä sairastua narkolepsiaan. Esimerkiksi Ruotsi ja Norja eivät ole ottaneet käyttöön ikäryhmittäistä suositusta, koska katsovat tieteellisen näytön mahdollisesta riskistä olevan riittämätöntä. Fluarix-rokotetta annetaan muissa maissa edelleen kaikenikäisille.

– Jos Fluarix ylipäänsä lisäisi riskiä sairastua narkolepsiaan, tämä riski olisi todennäköisesti selvästi pienempi kuin Pandemrixiin liitetty riski, joka on alle 
1 tapaus 10 000 rokotettua 4–19-vuotiasta kohti.

Tiina Lautala
toimittaja
Kuva: Panthermedia

Julkaistu www.laakarilehti.fi.