Miten käy motoristin ilman kypärää?

Pään vammat olivat ilman kypärää ajaneilla yleisempiä kuin kypärää käyttäneillä.

Yhdysvalloissa saa useissa osavaltioissa ajaa harrikalla ilman kypärää. Isosta amerikkalaisesta traumarekisteristä selvitettiin, kuinkas sitten kävikään.

Tutkimukseen saatiin yhteensä 85 689 moottoripyöräonnettomuuden tausta­tiedot vuosilta 2007–10. Noin 34 % miehistä ja 38 % naismotoristeista joutui onnettomuuteen ilman kypärää. Miehistä 33 %:lla ja naisista jopa 54 %:lla onnettomuuteen liittyi alkoholin käyttö.

Pään vammat olivat ilman kypärää ajaneilla yleisempiä kuin kypärää käyttäneillä (63 % vs. 39 %) ja myös rintakehän ja raajojen vammat hieman yleisempiä. Sairaalahoidon kestossa, tehohoidossa ja hengityskonehoidossa ei ollut eroja. Ilman kypärää ajaneista motoristeista kuoli 6 %, kypärää käyttäneistä 3,8 %.

Leikkausta vaativat ihon vammat olivat hieman yleisempiä paljain päin ajelleilla (28 % vs. 19 %), samoin verisuonten vammat (14 % vs. 11 %), mutta sisäelinvammat olivat aika harvinaisia. Esimer­kiksi pernan poisto tehtiin vain 1–2 %:lle motoristeista, eikä kypärän käyttö vai­kuttanut tähän.

Ilman kypärää ajaminen moottoripyörällä on siis vaarallista, mutta kuolleisuudessa oli yllättävän pieni ero.

Lähde:
Lastfogel J, Soleimani T, Flores R ym. Helmet use and injury patterns in motorcycle-related trauma. JAMA Surg, verkossa ensin 21.10.2015. doi: 10.1001/jamasurg.2015.3225

Kirjoittanut:
Hannu Paajanen
gastrokirugian professori

Kuva:
Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehdessä 48/15.