Miten sote vaikuttaa työterveyshuoltoon?

Sote-uudistus muuttaa työterveyshuoltoa ehkäisevämpään suuntaan, sanoo Kimmo Tarvainen.

Vaikuttaako sote-uudistus työterveyshuollon perustehtävään, Työterveys­laitoksen ylilääkäri Kimmo Tarvainen?

– Valtioneuvoston periaatepäätöksen, Työterveys 2025 -linjauksen mukaan työterveyshuollon perustehtävään ei tehdä muutoksia, mutta toiminta ­painottuu vastaisuudessa enemmän työkyvyttömyyden ehkäisyyn ja työ­kyvyn edistämiseen.

Väheneekö sairaanhoidon osuus ­työterveyshuollon palveluista?

– Työnantajan pitää jatkossakin järjestää työterveyspalvelut työntekijöilleen. Työnantajalle vapaaehtoinen työterveyspainotteinen sairaanhoito tulee toteuttaa kokonaisuutena ehkäisevän toiminnan kanssa.

– Sairaanhoidossa pitää keskittyä työhön liittyvien sairauksien tunnista­miseen ja hoitoon sekä ottaa kantaa sairauden yhteydestä työhön ja työ­kykyyn. Tilanteen edellyttämiin toimen­piteisiin on myös tarvittaessa ryhdyttävä.

– Sairaanhoidon osuuden vähenemistä ei voi ennakoida, mutta sen tulee olla tiiviimmin yhteydessä ehkäisevään toimintaan, ja painopisteen on oltava vahvemmin työhön liittyvissä ­sairauksissa.

Mitkä ovat sote-uudistuksen ­aiheuttamat keskeiset muutokset työterveyshuoltoon?

– Painopiste siirtyy ehkäisevään toimintaan. Työterveyshuollon palvelut pitää sovittaa yhteen muun sosiaali- ja ­terveydenhuollon ja kuntoutuksen kanssa.

– Työterveyshuoltoa koskettaa myös toinen järjestämisvastuu, joka muuttuu sotessa. Voimassa olevan terveydenhuoltolain 18 §:n mukaan kunnan on järjestettävä alueellaan sijaitsevissa työpaikoissa työsken­televille työntekijöille, alueellaan toimiville yrittäjille ja muille omaa työtään ­tekeville työterveyspalvelut. Tämä järjestämis­vastuu siirtynee maakunnille.

Muuttuuko työterveyshuoltolaki?

– Ei muuttune.

Kirjoittaja:

Ulla Toikkanen

toimittaja

Kuva: Fotolia

Juttu on julkaistu Lääkärilehdessä 6/2017.